mz fonteinbosDe verbouwing van de flat Fonteinbos in Meerzicht start volgens woningcorporatie Vestia na de zomer. De benodigde 70% van de bewoners zijn akkoord. Ondertussen maken veel bewoners zich zorgen over de naderende verbouwing.

Woningcorporatie Vestia is een grote verbouwing van plan, waarbij veel verbeteringen doorgevoerd worden. Om een dergelijke verbouwing te kunnen starten moet de corporatie akkoord hebben van tenminste 70% van de bewoners van de flat. Dit leek aanvankelijk problemen op te leveren, maar nu meldt Vestia dat dit aantal gehaald is en er gestart kan worden.

 

Onder druk gezet

Bewoners voelden zich onder druk gezet door de woningcorporatie om akkoord te gaan met de verbouwing, die voor hen ook een huurverhoging van €30,- per maand zou inhouden. Voor veel flatbewoners met een klein inkomen is dit een fikse verhoging. De bewoners kregen een brief waarin Vestia aankondigde om naar de rechter te stappen indien het benodigde 70% akkoord niet gehaald zou worden. Een bewoner van de flat: “Ik voelde mij bedreigd door deze brief, er is nog zo veel onduidelijkheid! Wij voelen ons echt niet gehoord door Vestia!”

De bewoners klagen dat de verbouwing eigenlijk achterstallig onderhoud is, waarvoor Vestia geen huurverhoging mag vragen. Wettelijk gezien mag een huurverhoging alleen bij woningverbetering, niet bij onderhoud.

De bewoners zijn ook bang voor overlast door de verbouwing, waarbij de ramen in de woning vervangen zullen worden door dubbel isolatieglas. In een vergelijkende flat in Meerzicht zaten de bewoners midden in de winter een tijd lang in de tocht en kou doordat alle ramen uit de woning werden vervangen.

 

Weinig vertrouwen

Michel Mulder, bewoner van het Fonteinbos heeft weinig vertrouwen in de samenwerking met de woningcorporatie: “Vestia doet veel beloften, maar er komt niets op papier. Zo blijven zaken onduidelijk.” De communicatie tussen Vestia en de bewoners is volgens hem heel slecht. De bewoners worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd en krijgen weinig echte uitleg. “Er zijn ook nog andere grote problemen in de flat, de liften zijn bijvoorbeeld heel slecht. We weten nog niet of dit ook wordt meegenomen in de verbouwing.”

Ook onderling kunnen de bewoners het niet altijd eens worden, er is een bewonerscommissie waar niet iedereen lid van is en een aparte actiegroep tegen de verbouwing. Er is onderling wantrouwen, posters die de ene groep ophangt worden vaak weer snel weg gehaald.

 

Overlast niet te vermijden

Liesbeth Timmermans, woordvoerder Vestia: “Nu 70% van de bewoners akkoord zijn met de verbouwing, kunnen we dit in gang gaan zetten. We hopen na de zomer met de verbouwing te kunnen beginnen.” De woningcorporatie stuurt nog een brief met uitleg over de komende verbouwing naar de bewoners, waarop bewoners bezwaar kunnen maken. Ook zullen er gesprekken en bijeenkomsten komen voor de bewoners, om hen goed in te lichten over de aanstaande verbouwing.

Vestia kan zich goed voorstellen dat de verbouwing ook overlast mee zal brengen. Liesbeth: “Dat is helaas niet te vermijden bij een grootscheepse verbouwing als deze. Maar we proberen ervoor te zorgen dat de overlast minimaal is.” Zo worden bijvoorbeeld de ramen per kant vervangen, zodat het huis niet één groot tochtgat wordt. Ook is er een zogeheten ‘rustwoning’ beschikbaar voor bewoners die midden in de verbouwing zitten. Bewoners kunnen daar dan even rustig en warm zitten. Liesbeth: “Bij sommige flats worden ook de badkamer of toilet verbouwd, maar we zorgen ervoor dat een woning ’s avonds altijd weer een werkend toilet of een noodtoilet in eigen huis heeft.”

Dat de huurverhoging problemen kan veroorzaken voor bewoners met een smalle beurs is bekend bij Vestia. “We gaan bewoners hierbij helpen, want het is soms mogelijk om ook meer huurtoeslag te krijgen als de huur stijgt. Dit is wel afhankelijk per gezinssituatie, maar we willen bewoners graag helpen met uitrekenen wat het voor hen precies betekent”.

 

Duurzaam en energiezuinig

Liesbeth Timmermans : “Wij worden ook vanuit de overheid verplicht om gebouwen duurzamer te maken. Met deze verbouwing hebben we straks weer een duurzaam en energiezuinig gebouw waar het goed wonen is.” Daarbij verwacht Vestia dat de stookkosten lager zullen uitpakken door de verbeterde isolatie van de woningen. “We verwachten dat de woonlasten per saldo ongeveer gelijk blijven.”

Bij de verbouwing zullen zowel verbeteringen per woning als aan het hele gebouw gerealiseerd worden. De gevels en buitenmuren worden beter geïsoleerd, leidingen worden vervangen van het verouderde warmte systeem en er komt een mogelijkheid om een scootmobiel te parkeren op de verdiepingen  in plaats van bij de ingang. In de woningen zelf wordt HR geïsoleerd dubbel glas aangebracht en in sommige woningen wordt ook gewerkt aan badkamer en toilet.

 

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

-advertenties-

-goede doel-