Kentalis 201904041Kentalis 201904042Kentalis heeft nu ook een eigen fysieke bibliotheek in het schoolgebouw. Bibliotheek Zoetermeer zorgde voor een collectie prachtige en actuele jeugdboeken, helemaal toegespitst op de behoeften en interesses van de leerlingen. De nieuwe bibliotheek werd donderdagochtend 4 april geopend.

Kentalis biedt speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren die slechthorend of doof zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. De school en Bibliotheek werken structureel samen aan leesplezier en daarmee aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Ook de samenwerking tussen de twee organisaties is speciaal. Twee hiervoor opgeleide leescoördinatoren van Kentalis werken samen met een specialist en leesconsulent van de Bibliotheek. Deze laatste heeft speciaal voor deze Bibliotheek op School een cursus gebarentaal gevolgd. Samen wordt gewerkt aan een leesplan en activiteiten voor leesplezier en taalontwikkeling.


Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor dat de Bibliotheek op School dagelijks geopend is en de leerlingen er terecht kunnen om een boek te lenen voor op school en om mee naar huis te nemen.

Kentalis 201904044  Kentalis 201904046  Kentalis 201904047 

Foto's door: John Slotboom

-advertenties-

-goede doel-