Zegwaartseweg infrastructuur en groen 29 foto Ad JansenDe Voorweg en de Zegwaartseweg behoren tot de oudste wegen van Zoetermeer en zijn daarmee van grote historische waarde voor onze stad. Ze vormen ‘linten’ – wegen met lintbebouwing - die een beeld geven van de sfeer en geschiedenis van het agrarische dorp dat Zoetermeer ooit was.

Het bijzondere karakter van deze twee linten wordt binnenkort extra beschermd door een Beeldkwaliteitsplan voor de historische linten. De eisen die daarin zijn gesteld worden vastgelegd in de gemeentelijke Welstandsnota. Het plan wordt op 4 maart besproken in de commissie Stad en daarna in de gemeenteraad.
Historisch Genootschap Oud Soetermeer vindt dit een heel belangrijk plan met goede richtlijnen. Daarom is in Dorpsstraat 132 een tentoonstelling ingericht waar te zien is wat het Beeldkwaliteitsplan inhoudt. Verder zijn er veel beelden te zien van de linten en de bebouwing, zoals die nu zijn, maar ook van het verleden.


De opening van de tentoonstelling vindt op zaterdag 2 maart 2019 plaats door wethouder Ingeborg ter Laak, om 13 uur. De expo is nog te zien tot 6 april.

Foto: Historisch lint Zegwaartseweg, Ad Jansen

-advertenties-

-goede doel-