Burgemeester Charlie Aptroot portretZoetermeer houdt ongeveer 100 jongeren goed in de gaten, die dreigen te ontsporen of crimineel gedrag vertonen. "Op een stad van 120.000 inwoners is dat een relatief kleine groep", aldus burgemeester Aptroot, "maar wel een groep die we goed in de gaten houden!".

De overlast concentreert zich niet meer in één bepaalde wijk, maar is verspreid over de stad. "Die jongeren hebben allemaal internet en mobieltjes, ze kunnen elkaar heel gemakkelijk vinden". Een jaar of 6 geleden was de overlast nog meer per wijk geconcentreerd, in Buytenwegh waren toen bijvoorbeeld veel problemen. Aptroot: "Daar hebben we veel aandacht op gezet, je ziet dat de overlast in deze wijk nu veel minder is".

De jongeren, in de leeftijd van 10, 12 jaar tot in de twintig, worden gevolgd door bijvoorbeeld de wijkagenten en handhaving, maar ook door andere zorgverleners. "Overlast is van alle tijden, maar ik schrok er wel van dat sommige van die knaapjes maar 8 jaar oud zijn en dan al rottigheid uithalen, dat is toch nauwelijks te geloven!", vertelt burgemeester Aptroot, "We proberen deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden richting een normaal leven. Gewoon werk, of school, sporten en een toekomst. Sturen naar een positieve kant heeft absoluut de voorkeur, maar overlast pakken we hard aan. Dat kunnen we niet tolereren".

Burgemeester Aptroot stuurde woensdag een memo over de jongerenoverlast naar de raad, ook naar aanleiding van het incident tussen jongeren en een raadslid onlangs in Palenstein. Volgens Aptroot is de overlast zorgelijk, maar onder controle. Hij zou graag meer politie inzet in de stad hebben, maar realiseert zich dat het terugbrengen van de overlast naar 0 niet mogelijk is. "Relatief in Nederland heeft Zoetermeer bijvoorbeeld de laagste inbraakcijfers van grote steden. Maar we blijven hierop inzetten omdat geweld en overlast zoals bv bedreiging een grote impact heeft op mensen, dat blijft prioriteit nummer 1".

-advertenties-

-goede doel-