ZoeterMeer GezondLidewij Wilms is toegetreden tot het bestuur van de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer. Het is voor het eerst in Nederland dat een burgerbestuurder wordt benoemd in een belangrijk overlegorgaan binnen zorg en welzijn. “Ik ben vooral een doener, geen vergadertijger.”

“Juist vanuit dat perspectief vind ik het belangrijk om in dit bestuur te stappen. Voor mij als inwoner van Zoetermeer is het cruciaal dat burgers samen met welzijns- en zorgorganisaties werken aan een gezonde stad, bijvoorbeeld door burgers in hun omgeving te versterken en zo zorgvragen te voorkomen”, aldus het nieuwe bestuurslid Lidewij Wilms. 

Lidewij Wilms is al jarenlang actief in de Zoetermeerse samenleving, onder meer als lid van diverse cliëntenraden en vrijwilliger bij verschillende welzijnsorganisaties. “Ik ben van oorsprong een wereldburger die in meerdere landen heeft gewoond, maar in Zoetermeer ben ik al 25 jaar gesetteld. Als actief inwoner van de stad draag ik graag mijn steentje bij.  Ik vind het daarom heel mooi om als eerste burgerbestuurder een bijdrage te gaan leveren aan het gezondheidsbeleid in deze gemeente. We hebben een gezamenlijk doel om de zorg in Zoetermeer voor iedereen toegankelijk en beschikbaar te houden.”

Democratisering in de zorg 

Onder de vlag van Samen ZoeterMeer Gezond wordt samengewerkt aan de toekomst van welzijn en zorg in Zoetermeer. “Die krachtenbundeling is nodig omdat de vraag naar zorg de komende jaren enorm gaat toenemen en de bevolking snel vergrijst, terwijl er niet meer zorgpersoneel en mantelzorgers komen,” licht voorzitter Jeroen van den Oever toe. “We besturen dit programma dus niet alleen met de gezamenlijke instellingen en organisaties, maar nu ook met de inwoners. Het is voor de democratisering in de zorg cruciaal dat ook de burgers met een volwaardige stem aan de bestuurstafel zitten.” 

ZoeterMeer Gezond

Gezamenlijk programma 

In 2021 is de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht. De afgelopen jaren sloten steeds meer welzijns- en zorgorganisaties in Zoetermeer zich aan en groeide de vereniging. Sinds kort heet het gezamenlijke programma Samen ZoeterMeer Gezond, waarbinnen wordt samengewerkt aan een omgeving waar inwoners fysiek en mentaal gezond kunnen opgroeien en oud worden. Voor Samen ZoeterMeer Gezond slaan inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars de handen ineen.  

Ook actief meebeslissen 

Jeroen van den Oever: “De betrokkenheid van inwoners groeit. Daarom vinden we het zo belangrijk om de burger een actieve rol te geven. Niet alleen om mee te denken, maar ook om mee te beslissen over de koers van het programma.  Inwonerparticipatie zit in onze haarvaten. Dit doen we niet alleen door een burgerbestuurder toe te voegen, maar we zorgen er ook voor dat Lidewij voldoende inwoners in haar achterban kan verzamelen. Zo wordt de stem van de burger goed vertegenwoordigd. We bundelen onze krachten om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst, voor iedereen die dat nodig heeft, zorg en ondersteuning beschikbaar blijven.” 

Foto 1: Als eerste burgerbestuurder in Nederland werd Lidewij Wilms welkom geheten door Jeroen van den Oever, voorzitter van Samen ZoeterMeer Gezond.

Foto 2: Het vernieuwde bestuur

-advertenties-

-goede doel-