Zoetermeerse PlasGemeente Zoetermeer en Hoogheemraadschap van Rijnland willen een ijzerzandfilter bij de Zoetermeerse Plas realiseren. Het filter moet ervoor zorgen dat de (zwem)waterkwaliteit binnen enkele jaren verbetert. Het nieuwe filter maakt deel uit van ‘Ons Blauwe Goud’.

In dit project werken de twee partijen samen aan de verbetering van de waterkwaliteit in Zoetermeer. De gemeenteraad besluit binnenkort over het collegevoorstel.

Het ijzerzandfilter draagt bij aan een gezonde leefomgeving en zorgt voor een gezond leefklimaat voor flora en fauna. IJzerzand is een restproduct bij de productie van drinkwater. Het ijzerzand ‘vangt’ fosfaat op in het filter. Het ijzerzandfilter zorgt voor schoner water omdat het water uit de Zoetermeerse Plas via het gemaal Nieuwe Driemanspolder wordt gefilterd en weer terugstroomt in de plas. Het filter levert hiermee een bijdrage aan voor de oplossing van de blauwalgenproblematiek in de Zoetermeerse Plas. De komst van het filter heeft weinig impact op het omringende landschap. Het filter steekt bijvoorbeeld niet uit boven het bestaande landschap.

Wat is er voor het ijzerzandfilter nodig?


Voor de realisatie van het ijzerlandfilter is een gebied nodig met een oppervlakte van ongeveer 1 ha. Dit perceel is in 2022 al aan de oevers van de Zoetermeerse Plas gereserveerd. Zowel Hoogheemraadschap van Rijnland als gemeente Zoetermeer dragen voor de helft bij aan de kosten. De benodigde financiën komen uit de beschikbare middelen voor aanleg van natuurlijke oevers. Niet al dit geld is nodig, waardoor het overige geld voor het ijzerzandfilter kan worden gebruikt.

Informatie over aanleg ijzerzandfilter


Het is de bedoeling het ijzerzandfilter zo snel mogelijk aan te leggen. Op deze manier kan worden voldaan aan de eisen voor goede waterkwaliteit. Zodra de raad het voorstel heeft goedgekeurd en de plannen concreter zijn, volgt er een informatieavond voor belangstellenden.

Samenwerking hoogheemraadschap en gemeente in ‘Ons Blauwe Goud’


Sinds 2021 werken Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Zoetermeer in ‘Ons Blauwe Goud’ samen aan verbetering van de waterkwaliteit in Zoetermeer. Meer informatie over het project is terug te vinden op www.onsblauwegoud.nl .

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-