11_Lintjes_regen_Stadstheater_26_april_2024Op 26 april 2024 kregen twaalf Zoetermeerders een Koninklijke onderscheiding vanwege hun jarenlange vrijwillige en bijzondere inzet voor de samenleving. Elf Zoetermeerders werden verrast in het Stadstheater. Eén inwoner uit Zoetermeer ontving de onderscheiding in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Aan het einde van de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen werd een jeugdlintje uitgereikt aan een jonge inwoner van Zoetermeer die ervoor zorgde dat er een skatepark kwam in Oosterheem.

Met smoesjes werden vele gasten meegelokt naar het Stadstheater, waar zij vervolgens op het podium plaats mochten nemen. De Lintjesregen viel dit jaar voor 12 Zoetermeerders die allen door burgemeester Michel Bezuijen in het zonnetje werden gezet en hun lintje kregen opgespeld. Nel van Pelt nam plaats in de zaal om bij de uitreiking te zijn voor andere vrijwilligers van de stichting Zonnebloem, waar zij ook al jaren werkzaam is. Pas toen burgemeester Bezuijen wees op twee lege stoelen op het podium, bleek dat zij ook gedecoreerd zou worden met een lintje en kwam zij naar het podium.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Namens Zijne Majesteit de Koning benoemde burgemeester Bezuijen negen Zoetermeerders tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Jaap van den Berg vervult al meer dan 25 jaar vele vrijwillige bestuursfuncties. Van 1998 tot 2006 heeft hij zich ingezet als voorzitter bij de Vereniging Christelijk Onderwijs Zoetermeer (VCOZ). Hierna is hij nog een jaar voorzitter geweest van de Raad van Toezicht bij de UNA scholengroep (nu Unicoz). Sinds 2009 nam hij het voorzitterschap op zich van de wijkkerkenraad van wijkgemeente De Oase en werd hij voorzitter van schaakvereniging Promotie Zoetermeer. In januari 2022 is hij benoemd tot voorzitter van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Sinds 1998 is Elly Bierman-Verhagen actief bij Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten (STAK). Bij STAK geeft zij muziekles aan mensen met een verstandelijke beperking. Door noten in kleuren om te zetten leert zij hen met trommels, slaginstrumenten en een keyboard overweg te kunnen. Ook helpt zij met het organiseren van het jaarlijkse herfstkamp. Daarnaast mag Stichting Pelgrimshoeve Zoetermeer sinds 2008 op haar inzet als sorteerder rekenen.

Al 25 jaar is Tonny Bosman-Asselman vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Zoetermeer-Zuid. Zij zet zich daar op diverse terreinen met veel enthousiasme en toewijding in. Zo zit zij in de activiteitencommissie, verkoopt zij zonnebloemloten en heeft ze een aantal keer de zonnebloemvakanties begeleid. Ook gaat zij als ‘bezoekvrijwilliger’ bij mensen op bezoek die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In 1977 zette Willem-Boy Clason zijn eerste stappen op het vrijwilligerspad. Hij richtte badmintonvereniging Recrea '77 in Rijswijk op. Tot 1997 was hij voorzitter van deze vereniging. Van 1990 tot 2000 vervulde hij verschillende vrijwillige functies bij het Indisch Cultureel Centrum de Graanschuur in Zoetermeer. Van 2010 tot 2017 was hij vrijwilliger bij Kumpulan, de Indische soos van Palet Welzijn. Ook is de heer Clason al meer dan 25 jaar voorzitter bij een bewonerscommissie van woningcorporatie Vidomes. Hier behartigt hij de belangen van 141 huurders.

Sinds 1995 zet Pia Feeke-Bosma zich op vele manieren vrijwillig in voor de samenleving. Tot 2010 als gastvrouw en bloemendecorateur voor Stichting Huygens Museum in Voorburg. Sinds 2010 is zij vrijwilliger bij buurttuin de Zoete Aarde waar zij verantwoordelijk is voor de bessen- en aardbeientuin. Ze verzorgt rondleidingen door de tuin en maakte een belevingsbos voor kinderen. Daarnaast is zij actief bij het Voedselbuurtbos GeuzeGroen in de Nieuwe Driemanspolder, werkt zij mee aan de veiligheid in haar wijk met WAS (Wijk en Agent Samen), beheert zij het lief en leedpotje van de buurtvereniging en geeft ze voorlichting bij stichting Jong Senioren ZM.

Als ambassadeur van de vrijheid verleende Vida van der Knaap-Niazian een indrukwekkende bijdrage aan het Bevrijdingsfestival in 2023. Al sinds 1980 zet zij zich in voor de Bahá’í-gemeenschap in Zoetermeer. Sinds 2012 is ze bestuurslid bij Bahá'i - uitgeverij Nederland. Van 1992 tot 2001 was zij bestuurslid voor de Werkgroep Eenheid in Verscheidenheid en van 2001 tot 2015 voor de Stuurgroep Geloven in Zoetermeer, voorlopers van het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) waar zij sinds 2015 bestuurslid is. Vanaf 2022 zorgt zij voor steun en betrokkenheid vanuit Zoetermeer in de Respect Foundation.

In de jaren tachtig was Nel van Pelt – Spaans vrijwilliger bij de Haagse stichting Peuterspeelzalen. Daarna – van 1990 tot 1995 - bij Haagse zwemvereniging HZ ZIAN, waar zij deel uitmaakte van de zwemcommissie en het secretariaat. Kort na haar pensioen, in 2011, werd zij voorzitter bij De Zonnebloem afdeling Zoetermeer-Zuid. Tijdens haar voorzitterschap groeide het aantal vrijwilligers tot ongeveer zeventig. Deze vrijwilligers richten zich op ruim tweehonderd personen die tot de doelgroep van De Zonnebloem behoren.

Al bijna veertig jaar krijgen kinderen in Zoetermeer zwemles van Karin Plug-Seefat. Van 1985 tot 1995 was zij zwemonderwijzer bij Watervrienden Zoetermeer. Vanaf 1990 sloot zij zich aan bij zwemvereniging De Spetters. Deze vereniging richtte zich speciaal op zwemles voor kinderen die het binnen het reguliere zwemonderwijs niet redden. De Spetters stopte in 2017, waarna Karin Plug-Seefat een overstap maakte naar Het Startblok.

Fred Versluis is een van de oprichters van Kopersvereniging de Vogelhoek, waar hij ook penningmeester is. Hij is de drijvende kracht van de vereniging en organiseert onder andere de buurtfeesten, schoonmaakdagen en zorgt voor verspreiding van de nieuwsbrief. Daarnaast is hij sinds 2000 vrijwilliger bij de Zoetermeerse honk- en softbalvereniging de Grizzlies (voorheen de Birds). Hier was hij vele jaren scheidsrechter, houdt hij zich bezig met het sportcomplex en de velden en is hij al meer dan 10 jaar lid van het bestuur.

Namens Zijne Majesteit de Koning benoemde burgemeester Björn Lugthart van buurgemeente Pijnacker-Nootdorp een inwoner van Zoetermeer tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Van der Burg-Broersen is 35 jaar zeer betrokken geweest bij de Oranjevereniging Pijnacker. Sinds 2003 is ze actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging Oliveo in Pijnacker. Hier zorgt zij voor alles wat met kantinezaken te maken heeft, voor het schoonmaken van de kleedkamers en het wassen van de wedstrijdkleding. Meer dan 20 uur per week kan voetbalvereniging Oliveo rekenen op de vrijwillige inzet van mevrouw Van der Burg-Broersen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Namens Zijne Majesteit de Koning benoemde burgemeester Bezuijen twee Zoetermeerders tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De kerk vormt een belangrijk baken in het vrijwilligerswerk van Rengert de Gier. Dit begint in 1986 bij de Ichthuskerk Zoetermeer en Hervormde kerk Zoetermeer. Maar ook op het gebied van de volkshuisvesting toonde de heer De Gier grote betrokkenheid. Zo was hij van 1999 tot 2003 voorzitter en lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Vidomes. Sinds 2015 zet hij zich als lid raad van toezicht en lid audit commissie voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Sinds 2012 is hij ouderling-scriba bij de hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer en sinds 2019 is hij penningmeester voor de ChristenUnie Zoetermeer.

Arend Pet heeft 28 jaar geleden een dwarslaesie opgelopen. ‘Een mooi en fijn leven kunnen hebben met een handicap’, dit gegeven gebruikt de heer Pet voor het bijzondere vrijwilligerswerk dat hij verricht. Sinds 1998 is hij lid van de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON), een vereniging die zich inspant om de kwaliteit van leven van mensen met een dwars- of caudalaesie te verbeteren. Sinds 2008 is hij vrijwillig ervaringsdeskundige bij Rijndam Revalidatie in Rotterdam. Hij heeft contact met de revalidanten tijdens de revalidatie en daarna. Ook is hij betrokken geweest bij het opzetten en verzorgen van de cursus ‘Weer op Weg’.

Lintjes_regen_Stadstheater_26_april_2024Jeugdlintje

In 2021 stuurde Jelte Petri een brief naar de burgemeester met zijn idee voor een Skatepark in Oosterheem. Hij verzamelde meer dan 600 handtekeningen en sprak in bij de gemeenteraad voor het budget. Met kinderen uit zijn klas heeft hij meegedacht met het ontwerp. Het Skatepark is gerealiseerd en wordt binnenkort officieel geopend. Voor dit initiatief en zijn bijzondere inzet hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer de nu 12-jarige Jelte Petri een jeugdlintje toegekend.

Foto's: Leon Koppenol, https://leonkoppenol.smugmug.com/2024/Zoetermeer-Actief/Lintjes-Regen-in-het-Stadstheater-26-april-2024

ozio_gallery_nano

-advertenties-

-goede doel-