Museum De Voorde heeft een aanvraag gedaan voor een deel van het budget dat vanuit het rijk beschikbaar wordt gesteld voor initiatieven die passen bij het Uitvoeringsagenda Faro. Het museum wil het geld besteden aan het betrekken van Zoetermeerders bij het ontzamelen van de museale collectie.

Vanwege de noodgedwongen sluiting van het museum gaat Museum De Voorde aan de slag met het geven van een nieuwe bestemming aan de museale objecten die nu onderdeel uitmaken van de collectie van het museum. Bij dit ‘ontzamelen’ volgt het museum de laatste museale richtlijn en de geest van het Verdrag van Faro. Volgens het museum kan dit niet zonder de inwoners van Zoetermeer en daarom gaan ze de collectie samen met inwoners waarderen (co-waarderen) en met het publiek herplaatsen (co-gunnen).

De drie doelen van dit initiatief zijn 1) het leeg opleveren van het depot, 2) een lokaal publiek bedienen dat mede een keuze maakt en 3) een Toolkit maken met ervaringskennis. In de Toolkit wordt ervaringskennis vastgelegd voor andere regionale musea over het betrekken van publiek bij het nemen van besluiten op het gebied van het ‘ontzamelen’ van een (streek)historische collectie die uit elkaar dreigt te vallen.

De totale kosten van dit initiatief bedragen 407.500 euro en daarbij wordt een bijdrage vanuit het budget van het rijk gevraagd van 60.500 euro.

Verdrag van Faro

De lidstaten van de Raad van Europa hebben op 27 oktober 2005 het Verdrag van Faro ondertekend. Het Verdrag stelt de mens en de samenleving centraal en hun relatie met erfgoed. In het Verdrag staat dat, bij erfgoed, niet alleen de historische plek zelf, het voorwerp, de traditie, enzovoort belangrijk is, maar vooral ook de verschillende betekenissen en het gebruik ervan. "Erfgoed is bovendien een bron voor ruimtelijke, sociale, economische en democratische ontwikkeling als alle belanghebbenden daar een betrokkenheid bij hebben”, aldus de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

“Het benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van cultureel erfgoed, en het belang van betrokkenheid en deelname door de samenleving. Niet het erfgoed zelf, maar de mens en de menselijke waarden staan centraal.”

 

Initiatieven

In april 2023 heeft Nederland het verdrag ondertekend en de staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, stelde 6 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2023-2025 en voor een bedrag van 4,8 miljoen kan het Nederlandse erfgoedveld voor de periode 2023-2025 zelf initiatieven indienen.

Er is een platform (https://faro.cultureelerfgoed.nl/welcome) waarop iedereen die betrokken is bij cultureel erfgoed kan meepraten over het Verdrag van Faro en het proces van ondertekening. Op dit platform kan je momenteel 36 initiatieven beoordelen door polls in te vullen en je keuze te beargumenteren. Initiatief nr. 33 komt van Museum De Voorde, een toolkit participatief 'ontzamelen' van een museale streekcollectie Zoetermeer.

Tot 8 oktober kan iedereen op dit platform de polls invullen en argumenten achterlaten, ook bij het initiatief van Museum De Voorde.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-