Het Zoetermeerse college van burgemeester en wethouders (B&W) presenteerde donderdag 28 september de begroting 2024-2027 aan de gemeenteraad. Financieel blijven het onzekere jaren. “Onze begroting is wederom sluitend, maar de randen van de begroting zijn bereikt.”, stelt het college.

20220608 32307De jaarlijkse begroting is een voorlopige berekening van inkomsten en uitgaven voor de komende vier jaren. De begroting dient structureel in evenwicht te zijn. Dit betekent dat structurele lasten en uitgaven gedekt moeten worden door structurele inkomsten. Uit de begroting blijkt dat dat in 2024 en 2025 nog lukt met een positief saldo van € 1,3 miljoen in 2024 en naar verwachting ongeveer € 6,5 miljoen in 2025. Voor het jaar 2026 wordt echter een structureel saldo verwacht van € 12,9 miljoen negatief oplopend tot ongeveer € 17,5 miljoen in 2027. Dit heeft te maken met de dalende inkomsten die gemeenten jaarlijks ontvangen van het rijk. “Onze begroting is voor 2024 sluitend, maar de randen van de begroting zijn bereikt. Het Rijk geeft ons wel de taken, maar vergeet de knaken!” vat wethouder financiën Jan Iedema samen.

Onzekere toekomst

Net als alle andere Nederlandse gemeenten, krijgt Zoetermeer vanaf 2026 te maken met een forse terugval in financiële bijdrage vanuit het gemeentefonds van het rijk, het zogenaamde ‘ravijn’. “Het is onduidelijk welke koers het rijk vaart na de verkiezingen. Daardoor blijft de vraag of een nieuw kabinet naar gemeenten zal luisteren en maatregelen neemt om het ravijn te voorkomen.” licht wethouder Iedema toe. “De onzekerheid over de toekomstige financiering vraagt daarom om verantwoorde beslissingen. Het is belangrijk dat we ons bewust blijven van de langetermijneffecten die onze uitgaven hebben op de begroting. Ik wil graag een 'schokbestendige' begroting die de gemeente niet bij elke tegenvaller dwingt om te bezuinigen.”

Blijven investeren

“Het uitblijven van duidelijkheid over extra structurele rijksmiddelen betekent niet dat we stil gaan zitten.” vervolgt de wethouder. “We blijven investeren in de toekomst van onze stad, al voelt het ontzettend als begroten met de handen op de rug.” De gemeente blijft in 2024 doorgaan met de programma’s op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, woningbouw, openbare ruimte, dienstverlening, duurzaamheid, zorgverlening en armoedebestrijding. Om vanaf 2026 een sluitende begroting te kunnen aanbieden is wel een dekkingsplan nodig. Het college zoekt momenteel naar oplossingen. “Als het rijk haar verantwoordelijk voor zich uit blijft schuiven zit er voor ons niks anders op dan te werken aan bezuinigingsvoorstellen. De komende tijd wordt daarom ontzettend belangrijk. We zetten alles op alles om te voorkomen dat onze inwoners daar de dupe van worden.”

Foto: wethouder Iedema

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-