Het Zoetermeerse college laat onderzoeken wat de maatschappelijke effecten zijn van veranderingen in de geboortezorg. Er komen in totaal drie onderzoeken, de onderzoeksresultaten worden begin 2024 opgeleverd.

baby 2 copyZorgwethouder Ingeborg ter Laak: "De onduidelijke toekomst van de Zoetermeerse geboortezorg leidde tot veel maatschappelijke onrust. Eerder kregen zulke signalen niet voldoende aandacht. De gemeente is blij te merken dat het HagaZiekenhuis nu begrip toont voor deze onrust. Dat heeft mede geleid tot betere afspraken om het maatschappelijk draagvlak te vergroten. De afspraken over de drie onderzoeken zijn in goed overleg tot stand gekomen, en zijn daarmee een zichtbare stap in de goede richting."

GGD Haaglanden zal onderzoeken wat de effecten op de gezondheid en het welbevinden van zwangeren zijn als gevolg van veranderingen in de geboortezorg in Zoetermeer. Gekeken wordt naar de gezondheid van zwangeren, bevallen vrouwen en hun baby’s in Zoetermeer.

De andere onderzoeken zijn ingesteld door het HagaZiekenhuis en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Zij onderzoeken hoe de geboortezorg in Zoetermeer en omgeving in de toekomst goed, veilig, bereikbaar en betaalbaar kan worden georganiseerd.

-advertenties-

-goede doel-