IMG 6468Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark roept op maatregelen te nemen om in en direct rond de Zoetermeerse natuurgebieden rust en stilte te behouden. En wel om te beginnen in het Buytenpark. Een bufferzone zou natuurgebieden moeten beschermen tegen verstoring.


Het team heeft dat verwoord in een uitvoerige ‘aanzet tot Masterplan Natuur Zoetermeer; deel 1 het Buytenpark’. Die is woensdag 19 april 2023 zowel bezorgd bij het gemeentebestuur van Zoetermeer als het provinciebestuur van Zuid-Holland. Dit met steun van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken (AVN) en de Vogel- en Natuur Vereniging Zoetermeer (VNVZ). Andere organisaties zijn intussen uitgenodigd om zich ook te scharen achter de voorstellen.
Een van de voorstellen is, binnen een afstand van minimaal 250 meter van elk Natuur-bestemd gebied in Zoetermeer een bufferzone in acht te gaan nemen. Daarbinnen zou geen nieuwe bebouwing mogen komen en moet het geluid- en lichtniveau worden beperkt, om verstoring van het erachter liggende natuurgebied te verhinderen. Het Kwaliteitsteam vraagt zo’n bufferzone als eerste te regelen rond SnowWorld in het Buytenpark. Maar ook de andere natuurgebieden in de stad, zoals het Van Tuyllpark en Noord-Aa moeten worden meegenomen in deze bescherming, zo stelt het Kwaliteitsteam.

 

Stiltegebied

Het Kwaliteitsteam vraagt tegelijkertijd het natuurgebied van het Buytenpark zelf aan te wijzen als zogeheten stiltegebied, waar alleen geluiden te horen zijn die passen bij zo’n gebied en andere geluiden niet harder mogen zijn dan 40 decibel (dB). Een van de middelen om dat te bereiken is, in het natuurgebied uitsluitend ‘extensieve’ recreatie toe te staan – zoals trouwens is bepaald in het nu geldende bestemmingsplan Buytenpark. Onder ‘extensieve recreatie’ vallen volgens dit bestemmingsplan wandelen, fietsen en kanoën met betrekkelijk weinig mensen tegelijk, en vooral om van de natuur te genieten. Dit alleen overdag, zodat het verstandig is de natuur van het Buytenpark formeel gesloten te verklaren tussen zonsondergang en zonsopgang, zo oppert het Kwaliteitsteam.

 

Masterplan SnowWorld

Het Kwaliteitsteam komt met deze oproep juist nu, omdat er plannen in behandeling zijn die het team als bedreiging beschouwt van het Natuur-bestemde deel van het Buytenpark. Daarmee doelt het team op het Masterplan van SnowWorld en het plan van de Stichting Fietsklim Zoetermeer. SnowWorld wil in het Buytenpark een hotel vestigen en een kabelbaan tussen de derde skibaan en Adventure Valley.

Foto: Miroslav Buhac

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-