schoolveiligheidHet nieuwe convenant schoolveiligheid speelt in op onveilige situaties op de scholen en het voorkomen van escalaties en criminaliteit onder jongeren. Afspraken over veiligheid moeten crimineel en ongewenst gedrag van jongeren voorkomen en verminderen.

Het convenant schoolveiligheid werd donderdag 23 maart ondertekend in het Praktijkcollege Zoetermeer door de gemeente Zoetermeer, alle middelbare scholen in Zoetermeer, het MBO Rijnland, de politie en het Openbaar Ministerie.

 

In het convenant zijn nieuwe afspraken vastgelegd over de samenwerking op het gebied van de veiligheid op scholen, het zorgvuldig uitwisselen van informatie en het handelen bij calamiteiten. “Veilig zijn en je veilig voelen op school is belangrijk voor een fijne schooltijd en goede prestaties”, geeft burgemeester Michel Bezuijen aan. “Met dit convenant bekrachtigen we de gezamenlijke inzet van de gemeente, scholen en veiligheidsdiensten voor veilige scholen. Denk aan de veiligheid in en rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, leerlingenzorg en omgaan met criminaliteit”.

Alle middelbare scholen in Zoetermeer ondertekenden het convenant, met de scholen in het basisonderwijs worden ook afspraken gemaakt.

 

Ieder een eigen rol

Alle partners in het convenant schoolveiligheid hebben hun eigen rol in het vergroten van de veiligheid op school. De rol van de gemeente richt zich op het ondersteunen van de scholen op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Hierbij moet gedacht worden aan deskundigheidsbevordering, evaluaties en overleggen. De rol van de scholen is gericht op het hebben van een veiligheidsplan en het tijdig en actief contact onderhouden met de politie en gemeente. De rol van de politie is gericht op het tijdig actief informeren en betrekken van de scholen in het geval van (ernstig) crimineel gedrag op of rond de school.

Foto: Patricia Munster

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-