Afrikaweg tekeningEr komt geen landtunnel of overkapping over de Afrikaweg. In een memo aan de raad legt wethouder Iedema uit dat dit niet haalbaar is. Iedema: “Als geld geen rol zou spelen, zou dit een hele mooie oplossing zijn, maar het is nu niet haalbaar”.

In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen doen wat nodig is’ is opgenomen dat er met een snel onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uitgezocht wordt of een landtunnel over de Afrikaweg mogelijk zou zijn. Zo’n tunnel zou geluidshinder en fijnstof van de weg verminderen en daarnaast veel ruimte voor bewoners opleveren om te sporten, wandelen of voor recreatie. Voorwaarden die de landtunnel gesteld worden waren de financiële haalbaarheid, het mocht niet ten koste gaan van het aantal woningen en de aanleg van de wijk Entree zou niet vertraagd mogen worden.

 

Niet haalbaar en betaalbaar

Uit het onderzoek blijkt nu dat deze voorwaarden niet gehaald kunnen worden. Het is financieel niet haalbaar, vooral vanwege de structurele kosten van onderhoud. Aanleg van de tunnel zou ongeveer 225 miljoen kosten, maar een groter probleem vormt het onderhoud. Jaarlijks onderhoud zal ongeveer € 1,2 miljoen kosten en er zal elke 7,5 jaar (€ 6 mln.) en elke 15 jaar (€ 20 mln.) groot onderhoud moeten plaatsvinden.
Wethouder Blansjaar is teleurgesteld dat het plan, waar hij destijds het initiatief voor nam, niet kan door gaan. Blansjaar: “Maar we moeten ook realistisch blijven en als blijkt dat het niet kan ook het besluit kunnen nemen om het niet te doen. Ik had gehoopt op meer subsidies vanuit het Rijk en Europa, maar die komen niet. De kosten wegen niet op tegen de voordelen en naast het financiële plaatje zou het ook 3 tot 4 jaar uitstel betekenen voor de Entree.”

 

Geen uitstel voor Entree

Het college wil geen uitstel voor de bouw van de Entree door de landtunnel. Voor het Entreegebied zijn anterieure overeenkomsten gesloten die nog geen rekening houden met een overkapping. Door een overkapping aan het programma toe te voegen, moeten de contracten met marktpartijen worden herzien. Het toevoegen van de overkapping vereist ook een andere stedenbouwkundige opzet voor het gebied en een nieuwe juridisch-planologische procedure. Het uitwerken hiervan duurt ongeveer 2 tot 3 jaar.

Het college gaat de raad dan ook adviseren geen landtunnel of overkapping aan te leggen bij de Entree.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-