ALL RIGHTS RESERVED.DUPLICATION AND COMMERCIAL EXPLOITATION IN ANY FORM OR WAY FORBIDDEN UNLESS THERE IS WRITTEN PERMISSION BY THE AUTHOR: FOTOFLEX.NL - THE NETHERLANDSDe woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning, huurdersorganisaties en de gemeente Zoetermeer hebben de lokale prestatieafspraken voor 2023 ondertekend. Met de afspraken willen zij de stad aantrekkelijker maken om in te wonen.

 

De afspraken gaan over de realisatie van sociale en middenhuur woningen, het huisvesten van aandachtsgroepen, aanpak van energiearmoede, uitvoering van de woonzorgvisie en de uitvoering van gebiedsgerichte aanpak in de wijk Meerzicht.

 

Uitvoering bouwplannen sociale en middenhuur woningen

Woningcorporaties, gemeenten en de Woonbond hebben landelijk afspraken gemaakt met de minister van Volkshuisvesting om 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuur woningen te bouwen tot en met 2030. In de komende maanden worden in regionaal verband afspraken gemaakt met het rijk en de provincie. Hierbij wordt de lokale Zoetermeerse woningbouwopgave vertaald naar concrete locaties, woningaantallen en naar afspraken over de uitvoering. Uitgangspunt is minimaal 1.259 sociale nieuwbouwwoningen zoals vastgelegd in het ‘Tussenakkoord Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030’.

 

Huisvesten van aandachtsgroepen

De drie woningcorporaties hebben gezamenlijk de gemeentelijke taakstelling statushouders voor 2022 en de achterstand uit 2021 gehuisvest. De corporaties hebben meer gedaan dan voor 2022 was afgesproken om de achterstand niet op te laten lopen. In 2023 zijn er maximaal 260 woningen beschikbaar voor de huisvesting van aandachtsgroepen: urgent woningzoekenden, statushouders en mensen die uitstromen uit zorginstellingen. Het college verwacht dat dit aantal woningen onvoldoende is om alle aandachtsgroepen in 2023 te huisvesten.

 

Aanpak van energiearmoede

Samen met huurdersorganisaties en de coöperaties pakt Zoetermeer de energiearmoede aan. Voor de korte termijn zetten de partijen ‘fixers’ in, die de mensen thuis helpen met energiebesparing. Voor de lange termijn is de oplossing om woningen te verduurzamen zodat het energiegebruik omlaag gaat. De corporaties zetten alles op alles woningen met energielabels E, F en G voor 2030 aan te pakken.

 

Uitvoeren van het Gebiedsplan voor Meerzicht

De gemeente en woningcorporaties hebben het afgelopen jaar samengewerkt met het gebiedsprogramma Meerzicht als resultaat. De woningcorporaties zijn belangrijke partners in de wijk omdat ze een groot deel van het vastgoed in bezit hebben, met name in de Bossenbuurt. Het komende jaar is de uitvoering van het gebiedsprogramma een speerpunt voor de onderlinge samenwerking. Het doel is het verbeteren van de leefbaarheid.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-