bent fiveDe Bent-five: een selectie van vijf dieren die symbool staan voor de ontwikkeling van het Bentwoud. De 5 dieren, de boommarter, blauwborst, roerdomp, otter en ree, komen op dit moment voor in het nieuwe bos en kunnen het Bentwoud meer bekendheid geven.

De Bent-five worden genoemd in het Ontwikkelperspectief Bentwoud, waarin Urban Synergy de toekomst van het bos schetst. Het Bentwoud, een gebied van ruim 800 hectare, heeft zich in zo’n 20 jaar ontwikkeld tot een waardevol recreatie- en natuurgebied. Het jonge bos is voormalig agrarisch gebied tussen Zoetermeer en Waddinxveen, de aanleg ervan is in 2016 afgerond. Bij de aanleg zijn er 2,5 miljoen bomen en struiken geplant en is 80 kilometer aan wandel- en fietspaden gerealiseerd. Het gebied heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een flink bos dat kan rekenen op een groeiend aantal bezoekers.

 

Bent-five

In het Bentwoud komen 5 bijzondere diersoorten voor: de boommarter, blauwborst, roerdomp, otter en ree. Iedere diersoort staat voor een karakteristiek leefgebied dat overeenkomst met de natuurtypen die het Bentwoud in de toekomst kenmerkt: een afwisselend recreatief landschap met bos, horsten, open velden, rietland, moeras en water. Met de Bent-five kan het Bentwoud volgens Urban Synergy zich beter profileren en meer bekendheid opbouwen.

 

Ambities Bentwoud

De ambities die in het ontwikkelperspectief genoemd worden voor de korte termijn versterken het gebied door onder andere het padennetwerk en de entrees op te waarderen. De verbinding tussen het Bentwoud en de omgeving wordt verbeterd en makkelijker vindbaar voor publiek. Daarnaast wordt de natuurbeleving versterkt door extra natuurbelevingspunten te maken in het gebied.
Ambities voor de langere termijn zijn het aanleggen van verbindingen naar de omgeving en andere natuur- en recreatiegebieden en het uitbreiden van het Bentwoud.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-