6C404AEA 7141 46D2 B197 25459C598B06In januari 2023  start er een nieuwe particuliere basisschool in Zoetermeer: ‘De Eigenwijze’. De locatie van de leergemeenschap wordt het clubgebouw van scouting John McCormick. De initiatiefneemster en oprichtster is Renee van Toorenburg, moeder van schoolgaande kinderen.

De Eigenwijze start dinsdag 10 januari met een kleine groep kinderen, variërende in leeftijd van 4 tot 10 jaar, zij vormen samen een groep. De kinderen krijgen les van een vakbekwame leerkracht en er is ruimte voor gastlessen van vakgerichte leerkrachten en gepassioneerde vrijwilligers.

Een plek waar je kind mag zijn

Renee Toorenburg kreeg het idee om ‘De Eigenwijze’ op te zetten nadat haar dochter naar school ging. Zij en haar dochter misten een plek waar je kind mag zijn, leerstof anders aangeboden wordt en er meer ruimte is voor eigen ontwikkeling. Na een zoektocht langs diverse scholen en leervormen kwam het besef bij Renee, dat wat ze zocht niet wordt aangeboden in Zoetermeer. In 2021 trok ze de stoute schoenen aan en begon naast het werk als office manager in het familiebedrijf, aan het opzetten van ‘De Eigenwijze’.

“Toen regulier onderwijs niet het soort onderwijs bleek te zijn dat paste bij mijn dochter ben ik eerst begonnen met thuisonderwijs. Tegelijkertijd kwam ik in contact met andere ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven of alternatieve scholen zijn begonnen. Ik werd vooral geïnspireerd door de vrijheid die je hebt als particuliere school. Je krijgt geen subsidie vanuit het rijk, maar het betekent ook dat je bijvoorbeeld geen verplichte toetsmomenten hebt en geen honderden leerlingen hoeft te huisvesten. Zo houden wij school kleinschalig en persoonlijk en kan een kind zich vrij ontwikkelen”, vertelt Renee. De visie van de leergemeenschap is dan ook daarop gericht.11AD5FE8 B54F 46DB AE33 8152FE8FE188

 Visie

Renee: ”Het uitgangspunt van de school is dat de leerlingen volwaardige mensen zijn. Volwaardige mensen met hun eigen interesses, hun eigen kwaliteiten, hun eigen valkuilen, hun eigen passies en hun Eigen Wijsheid. Door ruimte te geven aan deze eigenheid leren kinderen zichzelf op jonge leeftijd al écht kennen en leren ze voor zichzelf kiezen, voor zichzelf opkomen, hun ideeën delen en zelf hun leerprocessen vormgeven.”

 

 Letterlijk veel ruimte

De locatie voor de leergemeenschap vond zij bij scoutinggroep John McCormick waarvan zij 4 dagen per week van het scoutinggebouw gebruik mag maken. De locatie ligt in het van Tuyllpark en geeft de kinderen letterlijk veel ruimte. De schoolweek van De Eigenwijze bestaat uit 4 volle dagen school en de maandag hebben de kinderen standaard vrij. Er zijn leerkrachten gevonden die de 4 dagen vol maken. Renee heeft de missie om deze eigenwijze vorm van onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar te maken.  Zij zet zich daarom in om de kosten zo laag mogelijk te houden en sponsoren en donateurs te werven. Door in dit geval te kiezen voor 4 dagen onderwijs kan Renee de kosten laag houden. Door het niet kiezen voor subsidie betekent het namelijk dat ouders de school zelf moeten bekostigen. Alle kosten moeten gedekt worden vanuit donaties, sponsoring en de bijdrage van ouders. Dit komt neer op een ouderbijdrage van € 385,- per kind per maand.

 Lesvorm

Iedere dag zorgt de leerkracht voor een inspirerend aanbod wat past bij de interesses en het ontwikkelingsniveau, het is aan het kind om te kiezen waar hij aan mee wil doen. Ondanks dat De Eigenwijze geen toetsmomenten heeft, zijn er wel leerdoelen voor de leerlingen. De kinderen hebben gezamenlijk momenten, de ochtendkring, de lunch en de dagafsluiting. Tussen deze momenten heb je lesruimte, die gevuld kunnen zijn met schoolvakken, maar ook vrij ingevuld kunnen worden met kookles, gitaarspel of vogels spotten. Er zijn zes leermomenten per dag, drie in de ochtend en drie in de middag. Door groepen samen te stellen waarbij verschillende leeftijden bij elkaar geplaatst worden, wil de leergemeenschap samenwerken en leren van elkaar stimuleren. De kinderen krijgen wel doelen per vaardigheid zodat zij later goed aansluiten bij middelbaar onderwijs. De Eigenwijze krijgt net als andere scholen elk jaar bezoek van de schoolinspectie.

2F190DE1 6E0A 4492 9282 F30ABA67896EDaginvulling

Tijdens de ochtendkring kan een kind aangeven bij welke leermomenten het wil aansluiten. Renee: “Eigen ontwikkeling van een kind is belangrijk bij De Eigenwijze. Een kind kan met rekenen moeite hebben met inhoudsmaten, inhoud berekenen en dan kan bij bijvoorbeeld kookles, waar een kind in de praktijk mag werken met deze inhoudsmaten, het kwartje vallen en het wel ineens duidelijk worden. Wij willen geen hokjes creëren of labels plakken op kinderen, maar laten het kind vertellen wat het nodig heeft of waar de interesse ligt en waar het aan toe is. Mocht een kind aangeven met 12 jaar nog niet klaar te zijn voor het middelbare onderwijs dan bieden wij bijvoorbeeld ook ruimte om nog wat langer bij De Eigenwijze te blijven. Deze vorm van onderwijs is ook de reden dat leerkrachten solliciteren en betrokken willen zijn. Er is weer ruimte voor een stukje samenwerking en menselijkheid, iets waar steeds meer vraag naar is. Ze mogen eindelijk weer lesgeven en tijd in kinderen investeren i.p.v al het papierwerk invullen.”

Je vindt alle informatie over de school op https://www.eigenwijze.school

Tekst: Monica Lausberg

-advertenties-

-goede doel-