Zoetermeer ontvangt 25,3 miljoen euro voor het versnellen van de woningbouw in de Binnenstad en 13,3 miljoen euro voor het maken van een goede fietsverbinding bij station Zoetermeer in Entree. Het geld is vooral bedoeld voor verbetering van de infrastructuur.

 

FietsbrugDe toegekende bedragen komen uit het Mobiliteitsfonds. Wethouder Jan Iedema (Stedelijke Ontwikkeling) is blij met de toekenning van deze bedragen. “Het bevestigt het belang van Zoetermeer als stedelijk groeigebied in de regio en het land. Zowel Entree als de Binnenstad zijn gebieden waar de komende jaren veel woningen worden gebouwd. Het gaat hierbij om veel meer dan alleen stenen stapelen. Om wijken en bewoners met elkaar te verbinden heb je ook goede infrastructuur nodig. Goede mobiliteit zorgt ervoor dat iedereen straks makkelijk van huis naar hun werk, school of de supermarkt kan gaan. Goed dat het Rijk hier extra in investeert.”

Zoetermeer groeit, met daarbij de vraag naar passende woonruimte. Om aan deze grote vraag naar woningen te voldoen wil de gemeente in de komende jaren 2.000 woningen in de binnenstad en 4.500 woningen in het Entree gebied realiseren.

 

Binnenstad en Entree

Voor de toekomstige woningen die in de binnenstad gebouwd gaan worden onderzoekt de gemeente de komende tijd hoe het geld zo goed mogelijk ingezet kan worden om voor goede ontsluitingen te zorgen. Voor het Entreegebied is het toegekende bedrag bestemd voor het maken van een goede fietsverbinding. Met de extra subsidie kan deze fietsroute worden doorgetrokken over de A12 en de sporen naar de zuidzijde van de stad, zodat fietsers zonder gebruik te maken van liften en roltrappen Rokkeveen kunnen bereiken. Wethouder Ingeborg Ter Laak (Verkeer): “Met deze fietsroute komen we tegemoet aan een wens van bewoners die in augustus en september 2022 hebben meegepraat over het ontwerp voor het plintgebouw station en de nieuwe fietsverbinding. Als echte fietsstad mag een veilige en toegankelijke verbinding tussen de stadsdelen niet ontbreken.” Berekend is dat met de komst van 4.500 woningen in de nieuwe stadswijk Entree het aantal fietsers dat van de fietsverbinding gebruik zal maken verdubbelt tot bijna 4.000 fietsers per dag.

 

Mobiliteitsfonds

Het kabinet stelt de komende 10 jaar in totaal € 7,5 miljard beschikbaar in het Mobiliteitsfonds voor het versnellen van de woningbouw en goede ontsluiting van nieuwe woningen in verstedelijkingsgebieden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte de toekenningen van de subsidies uit het Mobiliteitsfonds 15 november bekend na de jaarlijkse Bestuurlijke Overleggen MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Tijdens deze overleggen voeren Rijk en regio de discussie over de lopende projecten en strategische opgaven in een gebied. De bedragen zijn toegekend op basis van cofinanciering. Dit betekent dat de gemeente ook zelf nog moet investeren.

Foto: impressie van de geplande fietsbrug bij de Entree

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-