Het najaarsdebat van de raad vindt plaats op maandag 7 november 2022. Tijdens dit debat praten de raadsfracties uitgebreid over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer en neemt de raad besluiten. De vergadering begint om 10.00 uur in de raadzaal en duurt naar verwachting tot 23.30 uur.

gemeenteraadIn juni dit jaar heeft het College van Burgemeester en Wethouders het Coalitieakkoord ‘Samen doen wat nodig is’ gepresenteerd. Het akkoord is door het College verwerkt in het concept programmabegroting. In de programmabegroting staat aangegeven wat het College wilt gaan bereiken (de doelen), wat ze daarvoor wilt gaan doen en hoeveel dat mag gaan kosten.

Ook wordt de stand van zaken besproken van moties die aangenomen zijn tijdens het Voorjaarsdebat van 27 juni. Een motie is een uitspraak van een lid van de gemeenteraad waarbij bijvoorbeeld een oproep wordt gedaan in de richting van het College. Het College is niet verplicht om een motie uit te voeren. Als het College besluit om een motie niet uit te voeren bepaalt de gemeenteraad welke gevolgen dit heeft.

Iedereen is van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. De vergadering is ook live en achteraf te  volgen via de internetuitzending.  

Meer informatie over het najaarsdebat is te vinden op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad.  

Foto: fotograaf fotoflex.nl.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-