Ambulance 6De Spoedeisende Hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis zal na 1 oktober 2022 weer 24/7 geopend zijn. Alleen rijden er tussen 21.00 uur en 08.00 uur geen ambulances meer naar de SEH in Zoetermeer. Alleen patiënten die via de Huisartsenpost of met eigen vervoer komen zijn dan nog welkom.

Patiënten die tussen 21.00 uur en 08.00 uur met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht moeten worden, moeten uitwijken naar omliggende steden zoals Den Haag, Leiden, Delft of Gouda. De bestaande 45-minutennorm voor een ambulance wordt daarmee wel gehaald, maar een patiënt komt dan wel terecht in een ziekenhuis in een andere stad, wat voor familie of naasten ook verder weg is. Het gaat waarschijnlijk om ongeveer 4 patiënten per nacht die naar een ander ziekenhuis gebracht zullen worden.
Mensen die verwezen worden door de Huisartsenpost, of die met eigen vervoer naar de Spoedeisende Hulp komen, worden wél geholpen. Op de SEH is in de nacht geen gespecialiseerde eerstehulp arts aanwezig, maar wel twee gediplomeerde SEH-verpleegkundigen en een algemeen arts, met een in het ziekenhuis slapende intensivist als achterwacht.

De SEH sloot van 2 augustus tot 1 oktober 2022 drie dagen per week, door personeelstekorten bij het ziekenhuis. Het college is blij dat de Spoedeisende Hulp weer 24/7 open kan, maar vindt de uitzondering voor een deel van de avond en nacht voor ambulancepatiënten ‘verre van ideaal’. Wethouder Ter Laak van zorg wil dat door externe partijen wordt onderzocht of dit wel de best mogelijke zorg voor de inwoners kan geven. Het college vraagt de SGZ, Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, en ROAZ West, Regionaal Overleg Acute Zorg, om hun mening.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-