20220426 30126
Vanochtend regende het weer lintjes in Zoetermeer tijdens de ‘Algemene gelegenheid’, traditioneel op de dag voor Koningsdag. Twee jaar lang gooide corona roet in het eten, maar nu kon het eindelijk weer. Het Stadstheater zat vol met (nog) nietsvermoedende kandidaten voor een lintje en hun familie.


Burgemeester Michel Bezuijen verraste in het Zoetermeerse Stadstheater dit jaar vijftien Zoetermeerders met een Koninklijke onderscheiding vanwege hun jarenlange vrijwillige inzet voor de maatschappij. Eén inwoner ontving de decoratie na de bijeenkomst in het theater thuis persoonlijk uit handen van de burgemeester. De Minister van Defensie Kajsa Ollongren reikte tevens vandaag een Koninklijke onderscheiding uit aan een inwoner uit Zoetermeer.


Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Namens Zijne Majesteit de Koning mocht burgemeester Bezuijen vijftien Zoetermeerders benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Flip Bakker | Voor zijn meer dan vijfentwintig jaar vrijwillige inzet voor onder meer de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, Het Kompas en het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) en haar voorgangers. Vorig jaar nog haalde hij de kranten nog, omdat hij een inzameling had georganiseerd voor straatmuzikant Stelian Lacatus, van wie de accordeon en fiets waren gestolen, zodat hij niet meer kon optreden en niets meer verdiende. Zoetermeer gaf gul, er werden 2 fietsen, een nieuw instrument en een geldbedrag aan Stelian overhandigd. Flip Bakker stond in 2017 ook aan de wieg van JobHulpMaatje, een organisatie die werkzoekenden helpt om een baan te vinden wanneer dat henzelf niet lukt.


Jacob de Boer | Zowel tafeltennisvereniging Taverzo als voetbalvereniging FC Zoetermeer kunnen al jarenlang op de intensieve en vrijwillige inzet van Jacob de Boer rekenen. De liefde bracht hem begin jaren negentig van Friesland naar Zoetermeer, waar hij een mooi bedrijf opbouwde. Maar daarnaast gaf hij blijk van een onvermoeibare inzet als vrijwilliger voor Taverzo, waar hij sinds 2007 ook de voorzitter van is. En omdat zijn kinderen bij FC Zoetermeer gingen voetballen, kon ook die club rekenen op de inzet van Jacob de Boer: hij is lid van de kascommissiecontrole, begeleider van teams, organisator van het jaarlijkse tentenkamp en gedeeld voorzitter. Er was nog tijd over, want sinds 2015 is hij ook nog bestuurslid van de politieke partij Zó! Zoetermeer.


Tom Westerhof | Al in de jaren zeventig zette Tom Westerhof zich in voor de Marcuskerk in Leusden en vanaf de jaren tachtig doet hij dit voor De Pelgrimskerk in Zoetermeer. Tom Westerhof was gedurende 2 termijnen van 4 jaar ouderling en maakt onafgebroken deel uit van de kerkenraad. Daarnaast was hij actief voor het Historisch Archief van de Pelgrimskerk, de Oecumenische Werkgroep Zoetermeer-Dorp en bij muziekvereniging Harpe Davids was hij muzikant, manager van het harmonieorkest en deed hij de ledenadministratie. Daarnaast mocht het Cruquius Museum in de Haarlemmermeer van 2003 tot 2018 op de vrijwillige inzet van Tom Westerhof rekenen bij de receptie en als gids. Vanaf 2020 is hij ook lid van het vrijwilligersteam van het Parkinson Café in Zoetermeer.

 20220426 30066  20220426 30085


Henk Bretveld | Gedurende bijna dertig jaar was Henk Bretveld voorzitter van de Zoetermeerse vereniging van aquariumliefhebbers PaluZee. Mede aan hem is te danken dat veel hobbyisten zo veel plezier aan hun aquarium beleven. Met een enorme gedrevenheid vertelde en adviseerde hij de leden over vissen, planten, verzorging, waterbehandeling, algenbestrijding en –niet te vergeten- de bijtjesgarnaal, het levende schoonmaakmachientje van een aquarium. Vijf jaar geleden trad hij af als voorzitter, maar als vrijwilliger is hij nog zeer actief. Daarnaast zet Henk Bretveld zich op liefdevolle wijze in als mantelzorger, eerst voor zijn moeder maar daarna, samen met zijn vrouw Ria, ook voor zijn schoonmoeder en hun tante Annie.


Liesbeth Christen-Stol | Liesbeth Christen-Stol is één van de oprichters van Stichting Piëzo, nu meer dan 15 jaar geleden. Na haar pensionering in 2008 bleef zij actief als vrijwilliger en ze is nu nog altijd ambassadeur van de organisatie. Zorgorganisatie Middin mag sinds 2016 op Liesbeth Christen-Sol rekenen bij het voorlezen van verhalen aan mensen met een beperking. In 2016 sloot zij zich ook aan bij het buurtpreventieteam, oftewel het ‘Wijk en Agent Samen’ team, in Buytenwegh. Eens in de 14 dagen maakt ze, samen met mede-vrijwilligers, een ronde in de wijk en let daarbij op zwerfafval, kapotte straatverlichting, verzakte tegels en andere zaken die de veiligheid en leefbaarheid van de wijk niet ten goede komen.


Grietje Cusell-Hennipman | In 1987 begon het werk voor de kerk al voor Grietje Cusell- Hennipman. Onder andere als diaken, gastvrouw en coördinator van tal van activiteiten bij de protestantse wijkgemeente De Oase. De katholieke Genesarethkerk sloot zich hierbij aan en gezamenlijk werden tal van activiteiten georganiseerd, zoals inloopmiddagen voor de inwoners van Meerzicht en de jaarlijkse Kerst-Inns. De ‘Vakantietas’, een rugzak met cadeautjes voor kinderen die niet op vakantie kunnen, is ook zo'n mooi initiatief van Grietje, vorig jaar zijn er maar liefst 180 uitgedeeld. Daarnaast zet Grietje Cusell-Hennipman zich sinds 2004 in voor de Voedselbank en zette zij in de coronatijd een telefooncirkel op zodat het contact met ouderen en eenzamen niet verloren ging.

 20220426 30092  20220426 30116


Sewradjie Gangapersadsing-Malahe | Gangapersadsing-Malahe wordt onderscheiden voor haar zeer actieve vrijwillige inzet voor de Hindoestaanse gemeenschap in Zoetermeer. Onder meer voor het, gedurende vijfentwintig jaar lang, geven van Hindi-les voor de Stichting Insaniyat en op de Hindischool van de vereniging Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer. Haar professionele achtergrond als onderwijzeres op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag kwam haar hierbij goed van pas. In 2018 ging ze ook als vrijwilliger Hindi-les geven op de Hindischool Shri Laxmi Narayan Mandir in Rokkeveen. Daarnaast helpt mevrouw Gangapersadsing-Malahe bij het bereiden van maaltijden voor de gasten van de meerdaagse religieuze diensten én organiseerde zij met jongeren zang-, dans- en toneelbijeenkomsten voor ouderen.


Mechtelien Greve | Het vrijwilligerswerk van Mechtelien Greve kent een enorme verscheidenheid en het karakter ervan loopt uiteen van vrolijk tot verdrietig. Ze was ongeveer drieëndertig jaar lang vrijwillig actief voor de Mixed Hockey Club Zoetermeer. Als trainer, coach, scheidsrechter, barvrijwilliger, lid van verschillende commissies én twaalf jaar als vertrouwenspersoon binnen de club. Maar daarnaast behoort zij ook tot de vrijwilligers van het eerste uur van het Bijna Thuis Huis, het Hospice Zoetermeer. Ook zet zij zich sinds 2014 in voor het project ‘Steun bij verlies’ van Humanitas Zoetermeer die de focus richt op rouwverwerking van mensen van wie een dierbare is overleden.


Sjannie Hapke-de Geus | Sjannie Hapke-De Geus wordt onderscheiden voor haar vijfentwintig jaar lange vrijwillige inzet voor het project Begeleid Vervoer van de Zoetermeerse Unie van Vrijwilligers. Sjannie zorgde ervoor dat mensen die dat zelf niet konden, toch de deur uit konden voor een bezoek aan de dokter, familie of bijvoorbeeld de kapper of fysiotherapeut. Daarbij maakt ze gebruik van een groot netwerk van vrijwilligers die met hun eigen auto deze mensen wegbrengen en later weer ophalen. Het was haar echtgenoot Hans die indertijd met dit project begon en na zijn overlijden heeft Sjannie zijn werk op geweldige wijze voortgezet. Ze nam telefoontjes aan, registreerde de verzoeken, zocht vrijwilligers erbij, plande de ritten, maar bood tegelijk veel cliënten een luisterend oor.


Gerart Kamphuis | Als gastdocent kunstzinnige vorming ging Gerart Kamphuis bij basisscholen langs met zelfgemaakte leskoffers. In 30 jaar tijd heeft hij naar schatting zo'n 50.000 jongens en meisjes met kunst en cultuur laten kennismaken. Kamphuis inspireerde kinderen en ontwikkelde hun creativiteit en zelfvertrouwen en deed dat op zo'n bijzondere wijze dat er nog altijd met veel plezier en lof over wordt gesproken, ook al ging hij eind 2020 met pensioen. Daarnaast was hij jurylid bij het wereldrecord straattekenen en maakt hij deel uit van de ballotagecommissie van de Kunstuitleen.

 20220426 30132  20220426 30085


Gerard Maas | Sinds 1985 zet Gerard Maas zich in voor Doing, de vereniging voor aangepast en geïntegreerd sporten, die zich richt op tafeltennis, zwemmen en rolstoelhockey. Hij bekleedde binnen deze vereniging meerdere bestuursfuncties, waaronder die van secretaris gedurende maar liefst 35 jaar. Ook gaf Gerard Maas tafeltennistraining en hield hij zich bezig met het werven van leden. Bij zijn aftreden in 2020 was het niemand minder dan Bettine Vriesekoop die hem de hand kwam schudden en hem een cadeau overhandigde. Naast de activiteiten voor Doing geeft Gerard bij voetbalclub TOGB in Berkel en Rodenrijs, de club van drie kleinzoons van hem, voetbaltrainingen. Daarnaast zette hij zich van 2013 tot 2019 in voor de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer.


Pedro Ong-Alok en Meity Ong-Alok-Roemampoek | Het echtpaar Ong-Alok is sinds de start van het Zoetermeerse Kerkgenootschap de Zevende-dags Adventisten in 1980 al actief als vrijwilliger. Naastenliefde hebben zij hoog in het vaandel staan. De heer Ong-Alok is voor dit genootschap diaken en assistent- penningmeester geweest. Mevrouw Ong-Alok-Roemampoek verleent op dit moment zorg aan een oudere dame die zeer hulpbehoevend is. Daarnaast behoren het verzorgen van de koffieochtenden en de 'potlucks’ (gezamenlijke maaltijden waarbij iedere deelnemer eten meebrengt en deelt met anderen) tot hun taken. Het echtpaar Ong-Alok heeft zich jarenlang ook beziggehouden met hulpprojecten in Suriname en Indonesië.


Matthé Vermeulen | Al jong zette Matthé Vermeulen zich voor de Heilige Nicolaasparochie in als misdienaar, hulpkoster en later koster. Later richtte hij zich op de opbouw van de wijkparochie Rokkeveen, ook wel bekend als vicariaat De Wijngaard. Maar ook het werken in de praktijk heeft zijn warme belangstelling: hij treedt op als lekenvoorganger in de zondagse diensten en gaat geregeld voor bij uitvaarten. Ook het Inloophuis in Rokkeveen kan op de inzet van de heer Vermeulen rekenen, net als zijn inzet bij de jaarlijkse herdenking van de MH17-ramp bij de Watertoren in Zoetermeer. Heel bijzonder is ook dat hij al jaren in de zomer met groepen jongeren naar de oecumenische gemeenschap Taizé in de Bourgogne in Frankrijk afreist. En dat hij daarnaast behoort tot de vrijwilligers én bestuursleden van het eerste uur van de in 2012 opgerichte Stichting Present Zoetermeer, een stichting die probeert mensen die iets te bieden hebben te koppelen aan mensen die hiermee kunnen worden geholpen.


Arno Groenewegen | Arno Groenewegen is als vrijwilliger van grote betekenis geweest voor de paardensport. In het bijzonder voor de (hard)draverijsport. Zijn liefde voor het dier komt tot uitdrukking in zijn beroep: dierenarts. In 1970 werd hij benoemd tot bestuurslid van de Harddraverij- en Renvereniging Nootdorp. Het welzijn van de dieren hield hij scherp in de gaten, wat tot diverse aanpassingen aan de baan leidde. Ook de wildbeheereenheid Rijnland Zuid mag sinds 2000 op de vrijwillige inzet van de heer Groenewegen rekenen voor het bijhouden van de faunagegevens in het gebied rondom Stompwijk.

Wegens gezondheidsredenen kon Arno Groenewegen niet zelf bij de uitreiking aanwezig zijn, burgemeester Bezuijen heeft wel de speech voorgedragen aan het publiek, en bezocht hem later op de dag om persoonlijk het lintje op te spelden.

 1074 CopyrightFOTOFLEX.NL 26042022  1078 CopyrightFOTOFLEX.NL 26042022


Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zijne Majesteit de Koning besloot twee Zoetermeerders te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Jan de Ruiter is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In de jaren tachtig tot 2005 was de heer De Ruiter voorzitter van de Raad voor Handel en Industrie. De opvolger, de Raad voor Ondernemend Zoetermeer, is inmiddels opgegaan in Netwerk Zoetermeer. Ook de ledenraad van de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer mocht van 2005- 2010 op De Ruiter rekenen als voorzitter. Na zijn pensionering in 2014 trad hij toe tot het bestuur van de Historische Kring in Benthuizen én het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Hij begon daar als secretaris, maar werd daarna, in een dubbelfunctie, ook voorzitter. Sinds 2020 is hij ‘alleen nog maar’ de voorzitter van deze geschiedkundige vereniging. Toen het Stadsmuseum vanuit de Dorpsstraat naar het Stadshart verhuisde ijverde hij ervoor om in het hart van oud Zoetermeer te blijven en kwam er–mede dank zijn inzet- een ander pand in de Dorpsstraat. Sinds 2018 is de Jan de Ruiter tevens penningmeester en secretaris van de vereniging Dorpstraat Vastgoed BIZ.


Roeland den Hollander is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Deze Koninklijke onderscheiding ontving Den Hollander voor zijn langdurige en betekenisvolle inzet voor het Commando Landstrijdkrachten en het Korps Nationale Reserve. Daarnaast heeft hij zich een groot aantal jaren vrijwillig ingezet voor jongerenorganisaties en het dierenwelzijn. Kajsa Ollongren, de Minister van Defensie, reikte de Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Den Hollander.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

ozio_gallery_nano

-advertenties-

-goede doel-