20220315 29702De Zoetermeerse kiezer heeft zich bij het Afvalreferendum heel duidelijk uitgesproken tegen het voorgestelde afvalbeleid. Al in de middag werd duidelijk dat het referendum de benodigde 30% stemmen zou halen, nodig om tot een geldig referendum te komen.

Uiteindelijk stemden 51,9% van de kiezers bij het referendum, deze opkomst lag iets lager dan de opkomst voor de gemeenteraad met 52,3%. Van de Zoetermeerders die hun stem uitbrachten, stemden maar liefst 83,85% voor ‘nee’, slechts 15% van de stemmers kleuren het vakje voor ‘ja’ rood. Een overweldigende meerderheid dus tégen het door de raad in december 2020 aangenomen afvalbeleid.

 

Hoe nu verder?

Het afvalbeleid moet op de schop, zoveel is wel zeker. Het afvalreferendum is een adviesgevend referendum, de gemeenteraad is dus niet verplicht om dit op te volgen. Maar nu de overgrote meerderheid zo duidelijk tegen het beleid stemt, lijkt het wel heel raar om dit naast je neer te leggen en het beleid alsnog in te voeren.
Waarschijnlijker is dat de raad met een nieuw plan zal komen, maar daarvoor moet eerst uitgezocht worden wát de Zoetermeerder dan eigenlijk wil met het afval. Er kon alleen gekozen worden uit een simpel Ja of Nee, waarmee nu dus alleen duidelijk is dat het anders zal moeten.

 

Groot afvalprobleem

Zoetermeer zit nog steeds met een groot afvalprobleem, de stad produceert per inwoner 220 kilo per persoon restafval - de grijze bak - per jaar. En dat is ruim boven de Rijksnorm van 100 kilo. Dit is slecht voor het milieu, want al dat restafval moet verbrand worden. Dit veroorzaakt luchtverontreiniging door uitstoot van CO2. En het is slecht voor de portemonnee. Want verbranding van afval kost veel geld.
In het Afvalbeleidsplan was een onderzoek opgenomen naar de voor- en nadelen van voorscheiding en nascheiding. Dit onderzoek kon echter niet uitgevoerd worden omdat door het referendum alle besluitvorming en uitvoering ‘on hold’ stond. Ook moet er nu nader onderzocht worden wat de Zoetermeerder dan wil met zijn afval, want wat in ieder geval vast staat is dat niet alles bij het oude kan blijven.

Zie ook: Met-zo-n-afvalreferendum-schiet-zoetermeer-weinig-op

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-