20220309 29575Vier op de vijf inwoners van Zoetermeer zijn bereid hun afval grondig te scheiden alvorens het aan te bieden. Zo blijkt uit de rapportage ‘Afval of Grondstof?’ van de Zoetermeerse onderzoeker Peter Vergers.

Vergers maakte die rapportage naar aanleiding van het afvalreferendum dat op maandag, dinsdag en woensdag 14 tot en met 16 maart 2022 in Zoetermeer wordt gehouden, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor het verzamelen van nadere gegevens over de bereidheid tot afvalscheiding heeft hij onderzoek gedaan op basis van een wetenschappelijk vastgestelde aselecte steekproef van 382 van alle 56.123 huishoudens in Zoetermeer. Uitkomst: “81,2 procent van de Zoetermeerders is bereid om meer afval te gaan scheiden. En 18,1 procent geeft er de voorkeur aan dat het blijft zoals het nu is. In de laagbouw is 81,9 procent van de huishoudens voor meer scheiden. Voor de hoogbouw bedraagt dit percentage 79,0 procent”.
Vervolgens is hij nagegaan hoe alle gemeenten scoren met afvalscheiding in de praktijk. Peter Vergers tekent op: “Er zijn afvalcijfers bekend van 332 gemeenten. Als we deze gemeenten op een rij zetten, staat Zoetermeer op plaats 302 van de 332 met 220 kilo fijn huishoudelijk restafval per jaar per persoon (…). Er is in Zoetermeer dus nog volop ruimte voor verbetering”.

 

Grondstoffen

In zijn rapportage geeft hij aan dat die 220 kilo restafval per persoon per jaar in Zoetermeer 139 kilo (ofwel 63%) grondstoffen bevat. Die er niet worden uitgehaald en nu verbrand worden. “Verbranden is duur en geeft milieu-overlast vanwege de CO2 die daarbij vrijkomt. Als we deze grondstoffen er wel uit zouden halen, levert dat geld op en is dit ook milieuwinst”. Naar zijn berekening blijft na zo’n scheiding jaarlijks nog maar 81,4 kilo ‘echt’ restafval per persoon per jaar over.

Vergers registreert dat de beste gemeenten in Nederland wat afval-scheiden betreft zijn: Deventer (73 kg restafval per persoon), Nijmegen (88 kg), Apeldoorn, Ede (beiden 89 kg) en Maastricht 98 kg. Bij nader onderzoek is hem gebleken dat ze vooral goed scoren door frequent zowel restafval als apart plastic, blik en drankkartons (zogeheten ‘PBD’) op te halen.

 

Informatiecampagne

De werkzaamheden van Peter Vergers zijn door het gemeentebestuur van Zoetermeer gedeeltelijk gesubsidieerd, in het kader van een informatiecampagne over het afvalreferendum. Peter Vergers wil zijn rapportage een dezer dagen aanbieden aan burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer.

Bij het referendum kunnen Zoetermeerse kiesgerechtigden zich overigens niet uitspreken over hun bereidheid tot afvalscheiding, maar alleen of zij voor of tegen het eind 2020 genomen raadsbesluit zijn ter uitvoering van die afvalscheiding. Dat beoogt de jaarlijkse restafval per persoon per jaar te krijgen op in eerste aanleg 160 en later 100 kg en bevat elementen als:
- ophouden met gratis grofvuil ophalen aan huis;
- verlaging van de inzamelfrequentie van restafvalcontainers naar één keer per vier weken;
- gedifferentieerde tarieven voor gebruik van de restafvalcontainer. Wie er meer gebruik van maakt moet meer betalen.

Over de resultaten van zijn werk heeft Peter Vergers nu naast een uitvoerig rapport een boekje gemaakt en een audiovisuele presentatie. Hij heeft bovendien uitleg gegeven bij het verkiezingsdebat van de organisatie DuurSamen op donderdag 10 maart 2021. Verder vraagt hij aandacht voor zijn bevindingen met flyers en posters.

Video: Zoetermeer Actief
Foto: Peter Vergers (rechts) tijdens het verkiezingsdebat van DuurSamen

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-