In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart hebben we de politieke partijen gevraagd naar hun standpunten op het gebied van bijvoorbeeld het behoud van een volwaardig ziekenhuis, keuzes bij bezuinigingen en de energietransitie. Deze keer gaat de vraag over het afvalbeleid.

afvalcontainersHet gemeentebestuur van Zoetermeer zal snel een beslissing moeten nemen over het afvalbeleid. Wat vindt de lokale politiek hiervan?

De PvdA Zoetermeer vindt dat er op het gebied van plastic scheiden en communicatie goede dingen in het Afvalbeleidsplan staan. Maar de PvdA is mordicus tegen het afrekensysteem van gedifferentieerde tarieven (diftar) dat het college wil invoeren. Daarbij ga je naast een vast basistarief betalen voor iedere keer dat je je restafvalbak aan de straat zet of een vuilniszak weggooit in de ondergrondse container bij je flat. PvdA: "Dat vinden wij nodeloos ingewikkeld en duur en het is niet eerlijk voor mensen die iedere keer maar een klein beetje weggooien zoals ouderen en voor mensen met medisch afval of jonge ouders met veel luiers."

Zoetermeer Vooruit is er niet van overtuigd dat het afval- en grondstoffenbeleidsplan een goed beleid is voor de inwoners. Plastic aan de bron scheiden is moet  écht aan de bron aangepakt worden; dus bij de fabrikanten en verpakkingsindustrie. Om plastic goed te scheiden moet je er bijna voor gestudeerd hebben. Daarbij komen steeds meer gemeenten terug op hun beslissing om plastic aan de bron te scheiden. Verder is er nog teveel onduidelijk in het beleidsplan. Er wordt onder andere in besloten dat het ophalen van het huisvuil wordt teruggebracht naar eens per 4 weken, het grofvuil niet meer gratis wordt opgehaald en als klap op de vuurpijl dat er in 2023 diftar ingevoerd gaat worden. Maar niemand kent nog de (financiële) gevolgen voor de inwoner of de stad; dat wordt later pas onderzocht. Zoetermeer Vooruit vindt dat dat niet kan. Als je zo’n ingrijpend besluit neemt moeten wel alle (financiële) gevolgen op tafel liggen.

Zó! Zoetermeer heeft tegen het afvalbeleid gestemd. Zij hopen dat uit het referendum een duidelijk NEE komt. Als dat gebeurt dan moet er eerst een goede brede stadspeiling gehouden worden om te zien welke maatregelen wel draagvlak hebben en welke niet.

ChristenUnie-SGP: "Wij vinden het belangrijk om de hoeveelheid te verbranden restafval terug te brengen. Er is dus verandering nodig. Voor we definitief kiezen tussen voorscheiding en nascheiding willen we het expert-onderzoek lezen."

Het CDA Zoetermeer wil zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving. Minder restafval produceren hoort daar ook bij. Het CDA Zoetermeer is voor het nieuwe afvalstoffenbeleid, omdat er echt iets moet gebeuren aan de hoeveelheid restafval die we in Zoetermeer produceren. Zoetermeerders produceren 217 kg per inwoner restafval. Het gemiddelde in Nederland is 160 kg per inwoner. Oftewel Zoetermeer zit 35% boven landelijk gemiddelde. Het kost steeds meer geld om dit allemaal te laten verwerken. En het wordt alleen maar meer omdat de overheid er een extra ‘straf’-belasting op heft.  Als er niets verandert, gaat dit de Zoetermeerders steeds meer geld kosten. Restafval wordt nu verbrand en niet hergebruikt. Plastic, GFT, papier en glas wel. Een extra oranje bak is niet verplicht, maar wat het CDA betreft: "beter een extra bak, dan een verdere aanslag op ons milieu en een lege portemonnee!"

De PVV is tegen het nieuwe afvalbeleid. PVV: "Wat ons betreft, is het nog maar 1 keer per 4 weken ophalen van de grijze bak onacceptabel. Wij vrezen uitpuilende bakken en nog verdere vervuiling dan nu al het geval is. Ook zijn wij tegen de plannen om te stoppen met het gratis ophalen van grofvuil. We zien de voorgenomen veranderingen in het afvalbeleid als een slechte zaak, en zien liever dat het college inzet op na scheiding."

GOED: Het gemeentebestuur heeft eerder een beslissing genomen en het wachten is op de uitslag van het referendum. Als dit besluit wordt verworpen moet de wethouder terug naar de tekentafel gaan en een beter onderzoek houden onder de inwoners van Zoetermeer m.b.t. diverse onderdelen van het afvalbeleid, zoals voor- en afkeuren.

Alle Zoetermeerse politieke partijen vindt u ook op onze Verkiezingenpagina: Gemeenteraads-verkiezingen-2022

Alle artikelen in de serie Standpunten verkiezingen vindt u hier: 2022/standpunten

-advertenties-

-goede doel-