frans muijzers GOEDNa een reeks van 5 online wijkdialogen maakte De Goede Dialoog op 3 maart 2022 de eindbalans op. De basis voor die gesprekken met wijkbewoners en voor de rapportage werd geleverd door 1.100 Zoetermeerders die de vragenlijst over afvalscheiding en het gemeentelijk beleid hebben ingevuld.

Daarmee is een representatief beeld ontstaan over de opvattingen van Zoetermeerders over het scheiden van afval en over het - via het referendum betwiste - gemeentelijk beleid op dit gebied. Dat eindbeeld is zeer negatief. Voor veel onderdelen van de gemeentelijke keuzes bestaat slechts zeer beperkt draagvlak.

Op maandag 7 maart a.s. wordt een slotbijeenkomst georganiseerd. “Wij denken dat de respondenten die niet aan de wijkdialogen hebben meegedaan graag toch nog een keer met elkaar van gedachten willen wisselen over de resultaten”, vertelt Frans Muijzers. “En misschien ontmoeten ze ook raadsleden. Op 21 februari hebben we de uitkomsten al symbolisch overhandigd tijdens de laatste reguliere raadsvergadering in deze collegeperiode. Het was immers de huidige gemeenteraad die in 2020 het afvalbeleid heeft vastgesteld. Alle raadsfracties zijn daarbij uitgenodigd aanwezig te zijn op de slotbijeenkomst.”

logo degoededialoog kleinDe Zoetermeerder blijkt in algemene zin redelijk milieubewust. Naar eigen zeggen scheidt 75% blik, plastic en drankverpakkingen. GFT scheiden haalt 83%. Het apart inleveren van glas zit er het beste in: 94% doet dat. Precies de helft van de respondenten geeft aan gebruik te maken van de mogelijkheid om grofvuil te laten ophalen. Slechts 13% wil daar in de toekomst ook voor gaan betalen. Dezton lammertink copye en andere conclusies zijn terug te vinden in de rapportage die vanaf 4 maart is te downloaden op www.degoedediagloog.nl  Aanmelden voor de slotbijeenkomst kan ook via deze website.

De Goede Dialoog heeft wethouder afvalbeleid Jakobien Groeneveld gevraagd op deze bijeenkomst de kerngegevens van de enquête in ontvangst te nemen. “We hebben niet alle mogelijke verbanden uitgeplozen”, licht Ton Lammertink toe. “Er is nog best veel nader te analyseren. Het lijkt ons waardevol voor de gemeente om dat materiaal verder te kunnen onderzoeken. We weten nog niet of de wethouder onze uitnodiging aanvaardt.”

Foto boven: Frans Muijzers, foto onder: Ton Lammertink

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-