Degoededialoog foto AfvalcontainersTegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen vindt het referendum plaats over het afvalbeleid van de gemeente Zoetermeer. Een drietal inwoners wil hun stadsgenoten helpen bij het maken van een keuze voor de ja/nee-vraag en is een enquête gestart.

De betreffende initiatiefnemers - Jochem den Dulk, Ton Lammertink en Frans Muijzers – maken dankbaar gebruik van de speciale gemeentelijke subsidieregeling. “Het is gewoon een ingewikkelde materie, met veel verschillende onderdelen, waardoor het best lastig is om een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen”, legt Jochem den Dulk uit. “Wij vragen daarom niet alleen naar Zoetermeerse meningen over de belangrijkste onderdelen van het afvalbeleid, maar ook naar de achterliggende opvattingen over het scheiden van afval.”

De start van deze dialoogcampagne vindt op donderdag 27 januari plaats. Alle inwoners van Zoetermeer kunnen meedoen aan de enquête. De uitkomsten van de enquête worden vervolgens in wijkclusters besproken met inwoners die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Voor belangstellenden staat informatie over de enquête en de planning van de bijeenkomsten op de speciale website www.degoededialoog.nl

-advertenties-

-goede doel-