Inwoners kunnen vanaf nu helpen om Zoetermeer verkeersveiliger te maken. Met behulp van de Wijkprikker kunnen zij op een digitale kaart van Zoetermeer plekken ‘prikken’ die zij als verkeersonveilig ervaren.

verkeersbord pijlenHet gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Sinds enige tijd is de dalende trend van verkeersongevallen gestopt. In Zoetermeer wordt al lang veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid (wegen en fietspaden, voorlichting en educatie en handhaving), maar ook in Zoetermeer is de laatste jaren sprake van een toename van het aantal ongevallen.

Nieuwe maatregelen nodig

Het huidige verkeersveiligheidsbeleid in Zoetermeer is vastgelegd in het Actieplan Verkeersveiligheid 2013. De maatschappij verandert, dat vraagt om nieuwe maatregelen. Er is sprake van vergrijzing, mensen worden ouder. Dit betekent dat mensen langer mobiel blijven en dat deze (kwetsbare) groep in het verkeer zal groeien. Naast de opkomst van de elektrische fiets zien we dat er steeds meer andere ‘licht elektrische’ voertuigen komen zoals elektrische step, scootmobiel en segway, Dit leidt tot meer verschillende voertuigen, snelheidsverschillen en de vraag: waar horen deze voertuigen thuis; op het fietspad of op de weg? Er is ook sprake van veranderd verkeersgedrag: onvoldoende afstand houden, geen richting aangeven, elkaar geen ruimte geven, door rood rijden of oversteken en fietsen zonder verlichting. Meer dan 95% van de verkeersongevallen is gedrag gerelateerd.

Wijkprikker

Bewonersparticipatie is in het kader van verkeersveiligheid van groot belang. Dat vindt ook JanJan Iedema Iedema, wethouder Verkeer: "Een veilige buurt is een randvoorwaarde voor een prettige buurt. Helaas maken veel mensen zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun buurt. Ook al is er nog nooit een echt ongeluk geweest, een verkeerssituatie kan toch onveilig aanvoelen. Daarom vragen we inwoners om ons te helpen het verkeer veiliger te maken. Als buurtbewoner weet je precies wat er speelt, want je loopt, fietst of rijdt er elke dag."

Inwoners kunnen locaties onder de aandacht brengen die zij verkeersonveilig vinden, bijvoorbeeld als voetganger, fietser of automobilist. Dat kan via de Wijkprikker op de website doemee.zoetermeer.nl/verkeersveiligheid.  Reageren kan tot en met 17 februari 2022.                  

De gemeente bekijkt op welke locaties veel onveiligheid wordt ervaren. Door dit af te zetten tegen de ongevalscijfers en -locaties ontstaat er een beeld van de feitelijke en ervaren verkeersonveiligheid. Op basis van deze vergelijking kunnen nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen worden ontworpen en gemaakt. Niet alleen voor (ver)nieuw(d)e wegen en fietspaden, maar ook voor gedragsmaatregelen, educatiepakketten en handhavingscampagnes.

Foto: Jan Iedema

-advertenties-

-goede doel-