alfrink 2Leerlingen en docenten van het Alfrink College boden woensdag 22 december kerstkaarten aan de bewoners en het personeel van verpleeghuis Vivaldi aan. Op 23 december nam Egbert Broers, Lijnmanager van het Lange Land ziekenhuis ook kerstkaarten in ontvangst.

alfrink 1De kerstkaarten waren door de leerlingen van het Alfrink College geschreven. Deze kaarten waren bestemd voor het zorgpersoneel en de patiënten. Omdat er door de lockdown veel minder leerlingen in school waren, hebben de eindexamenleerlingen, die nog wel hun lessen op school mogen volgen, het op zich genomen de kerstkaarten te schrijven voor zowel bewoners en personeel van Vivaldi als het zorgpersoneel en de patiënten van het Lange Land ziekenhuis. Hierin werden zij door de docenten ondersteund.

Het Alfrink College steunt dit jaar vanuit hun goede doelen actie een scholencomplex in Tanzania. De leerlingen zamelen geld in om zonnepanelen voor de scholen te kunnen financieren. Om dit te symboliseren kregen het Lange Land en Vivaldi ook lampjes op zonne-energie cadeau. De leerlingen en docenten van het Alfrink laten op deze manier dat zij het zorgpersoneel en ook de patiënten een warm hart toe dragen, vooral tijdens de lockdown.

-advertenties-

-goede doel-