schets markt en centraal parkHet project Markt 10, waar woontorens en een ondergrondse parkeergarage gebouwd zou worden, heeft nog niet tot een aanbesteding geleid. Intussen is bekend geworden dat onderzoek en voorbereiding voor de bouw al ruim een half miljoen euro heeft gekost.

 

In oktober dit jaar werd duidelijk dat het bouwen van de woontorens fors meer geld zou gaan kosten dan begroot, de opdracht kon daarom niet worden vergund aan een van de drie partijen die ingeschreven hadden. Zonder dat ook maar een spa de grond is ingegaan zijn er wel veel kosten gemaakt voor grondig onderzoek op de locatie, zijn de gronden getaxeerd en meerdere toetsingen uitgevoerd op de kosten van de parkeergarage. De kosten die gemaakt zijn voor de ondergrondse parkeergarage bedragen ca. € 370.000 en voor het maaiveld ca. € 150.000.

Deze kosten zullen als verlies worden geboekt in de jaarrekening 2021 van de gemeente Zoetermeer. Ook voor onderzoek en ontwikkeling van de woontorens zijn al kosten gemaakt, deze zullen later worden geboekt. 

 

Evaluatie

Het college zal project Markt 10 nu eerst evalueren, om een herhaling van zetten te voorkomen. Gekeken wordt naar hoe dit project wél uitgevoerd zou kunnen worden. De evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

Lees ook: Bouwplannen-Markt-10-liggen-stil

-advertenties-

-goede doel-