schets markt en centraal parkDe bouwplannen voor Markt 10 in het Centrum van de stad lopen vertraging op. De plannen die de drie partijen die zich bij de gemeente gemeld hebben om de woontorens te gaan bouwen hebben ingediend, gaan fors meer kosten dan het vastgestelde budget.

Het project Markt 10 bestaat uit twee woontorens, een ondergrondse parkeergarage, het marktplein en het openbare gebied inclusief een speelbos. De gemeente heeft, door middel van een openbare verkoopprocedure, dit project op de markt gezet. De opdracht kan nu niet aan één van de drie partijen gegund worden, waarmee de aanbestedingsprocedure is afgelopen.

De hogere kosten zitten met name in de investeringskosten van de parkeergarage. Door de fors hogere bouwkosten is de parkeergarage niet kostendekkend te exploiteren.

 

Volgend jaar verder

Een vervolg in de ontwikkeling van het project Markt 10 wordt pas halverwege volgend jaar verwacht. Het college gaat nu de opties bekijken en eventueel de uitgangspunten wijzigen. Wethouder Paalvast, wonen: “Dit is een gemiste kans om een belangrijk deel van de binnenstad een kwaliteitsimpuls te geven. Door zowel de ambtelijke organisatie, als de raad en het college is veel energie gestoken in de voorbereiding.”

 

Meer lezen over woningbouwprojecten in Zoetermeer? Kijk op Overzicht-nieuwbouw

-advertenties-

-goede doel-