meetpunten luchtvervuilingDe Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer (MLZ) is hard op zoek naar luchtvervuilende bronnen binnen de gemeente. Aanwijzingen zijn er genoeg, maar het gaat de groep er nu om, daarover ook feitelijke gegevens op te sporen en te analyseren.


De groep meet de hoeveelheid fijnstof in de lucht en heeft hiervoor de beschikking over 14 sensoren. Fijnstof is een mengsel van microscopisch kleine vaste deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. De groep meet dat zogeheten PM10 verspreid
over de hele gemeente en wel gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week. Die metingen gaan via een Wifi-verbinding naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en zijn daar te raadplegen in tabellen en in grafiekvorm. Dit samen met allerlei andere meetgegevens, die in het hele land worden verzameld.
Het meten is van belang omdat luchtvervuiling luchtwegklachten en hart- en vaatziekten veroorzaakt of verergert. De ziektelast als gevolg van luchtvervuiling wordt geschat op 3 % ofwel 240 miljoen euro per jaar. Het is daarom goed oog te hebben voor de luchtkwaliteit.

 

Fijnstof meten

grafiek europawegDe belangrijkste soorten luchtvervuiling zijn: koolmonoxide, chloorfluorwaterstof verbindingen, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, zwaveldioxide, ammoniak en fijnstof.
De 14 Zoetermeerse sensoren zijn ter beschikking gesteld door de provincie Zuid Holland. Die ondersteunt sinds enkele jaren lokale initiatieven bij het zelf meten van de luchtkwaliteit. Hierbij werkt de provincie samen met het RIVM en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Er zijn in Zuid-Holland inmiddels 10 meetclubs actief, die de luchtkwaliteit meten. In Rotterdam, Bodegraven, Delft, Rijswijk, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Waddinxveen, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en nu dus ook Zoetermeer.
De meetgroep denkt over enkele maanden de eerste resultaten te kunnen publiceren.

Foto links: De meetpunten in Zoetermeer
Foto rechts: grafiek van het meetpunt aan de Europaweg

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-