De Plas van Poot in Zoetermeer is geselecteerd als één van de tien waterparels in Nederland. Dit komt naar voren uit ‘Vang de Watermonsters’, een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Omdat de waterkwaliteit van de plas misschien beter kan is het aangedragen als waterparel in wording.

Plas van Poot ZoetermeerOp veel plaatsen in Nederland is de kwaliteit van kleine wateren niet goed, laat ook dit jaar het landelijk burgeronderzoek zien. In 2021 deden in Schieland en de Krimpenerwaard weer veel mensen mee aan ‘Vang de Watermonsters’. Zij onderzochten het water van een sloot, singel, vaart of kleine plas in hun buurt. In onze regio scoorde 16% van de onderzochte watertjes goed, de rest matig tot slecht.

De Plas van Poot ligt in het Van Tuyllpark in Zoetermeer. De plas is een verborgen waterparel met een rijke biodiversiteit midden in de randstad. Ooit werd hier zand weggegraven voor de aanleg van de A12. Het hoogheemraadschap en de gemeente gaan samen onderzoeken hoe de waterkwaliteit in deze natuurkern kan worden verbeterd. De betrokkenheid van onder andere bewoners, bedrijven in de omgeving en (natuur)organisaties speelt daarbij een belangrijke rol.

Samen zorgen voor schoon water

Iedereen kan helpen de waterkwaliteit te verbeteren en goed te houden. Bijvoorbeeld door zwerfvuil op te ruimen en door geen bestrijdingsmiddelen in de tuin te gebruiken. En door frituurvet, verf en chemische stoffen naar een afvalstation te brengen (en niet door het riool te spoelen). Ook helpt het om regenwater op te vangen in een ton en tuintegels te vervangen door planten of gras. Zo stromen riolen minder snel over bij hoosbuien. Gezond water is van levensbelang voor mens en dier.

In Nederland is de kwaliteit van oppervlaktewater nog lang niet overal goed. Bronnen van vervuiling zijn onder meer mest en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw, straatvuil, hondenpoep, rioolwater en stoffen zoals PFAS, plastics en medicijnresten. Waterpartners staan voor de opgave, om samen te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Regie, bronaanpak en een goede samenwerking van onder meer waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en de landelijke overheid zijn daarbij noodzakelijk.

‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu. In 2021 is het als gezamenlijk project uitgevoerd door tien waterschappen, Unie van Waterschappen, Nederlandse Waterschapsbank, ASN Bank, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Stichting Vivace, FLORON / RAVON, IVN Natuureduatie, Vlinderstichting en Waterdiertjes.nl.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-