15-5-2019_51Het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, heeft alvast een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een noodopvang van asielzoekers in de voormalige gevangenis. Het COA is nog steeds in gesprek met de gemeente Zoetermeer over de mogelijke komst van asielzoekers.

Sinds de gemeente in september 2021 het verzoek kreeg van het COA om asielzoekers tijdelijk op te te vangen in de leegstaande gevangenis, zijn zij in gesprek over of en onder welke voorwaarden de gemeente hieraan medewerking kan verlenen. Zoetermeerse inwoners en ondernemers hebben 7 oktober tijdens een informatieavond input geleverd voor de gesprekken tussen het college en het COA. Op 11 en 25 oktober heeft de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen aan het college meegegeven. Een bestuursovereenkomst met gemaakte afspraken is er echter nog niet.

Het COA heeft er nu voor gekozen de vergunningprocedure op te starten voordat de bestuursovereenkomst is gesloten.

-advertenties-

-goede doel-