bewonersavond de sniepDe bewonersavond, woensdagavond 27 oktober bij Dekker, rond de bouwplannen van De Sniep heeft de betrokken partijen nog niet veel dichter bij elkaar gebracht. Bewoners, verenigd in actiegroep Monoliet, zijn fel tegen de bouwplannen, projectontwikkelaar Chronos lichtte de plannen toe.

Projectontwikkelaar Chronos wil, op de plaats van hotel De Sniep in het Binnenpark in De Leijens, twee woontorens bouwen. De plannen stuitten op vele bezwaren van omwonenden. Gevreesd wordt onder meer voor parkeeroverlast, verkeersonveiligheid, aantasting van de groene omgeving en waardevermindering van de woningen.
Het bestemmingsplan van deze locatie is nu laagbouw en horeca, voordat er een plan kan worden gemaakt voor het bouwen van woontorens moet eerst dit bestemmingsplan gewijzigd worden. De aanvraag voor een omgevingsvergunning door Chronos werd in mei 2021 gepauzeerd, de gemeente gaat nu eerst randvoorwaarden opstellen voor bouwplannen in dit gebied. De randvoorwaarden gaan over de hoogte van de gebouwen, de schaduwwerking, de aansluiting op het Binnenpark en het omliggende gebied, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen.

 

Bewonersbijeenkomst

bewonersavond de sniep2Om omwonenden van De Sniep de gelegenheid te geven hun mening te laten horen, organiseert de gemeente drie bewonersbijeenkomsten. De eerste van de drie bijeenkomsten vond woensdagavond 27 oktober plaats, met ruim 200 buurtbewoners.
Ad Groenendaal zette namens de actiegroep Monoliet nogmaals de bezwaren uiteen. Hij memoreerde dat hij in juli ook al bij de gemeenteraad had ingesproken en de zorgen geuit. En betreurde het ontbreken van een goede samenspraak tot nu toe. Zijn oproep was heel duidelijk: wij willen hier geen hoogbouw. Uit de zaal kwam veel bijval.

Ook de projectontwikkelaar was aanwezig. Hij benadrukte positief het gesprek met de omwonenden te willen aangaan. Wethouder Paalvast gaf volmondig toe dat het met de samenspraak niet goed was gegaan. Het college wil een nieuwe start maken. Deze avond is hiervan het begin.

In antwoord op de vraag over strijdigheid met de visie op de stadsontwikkeling gaf wethouder Paalvast aan dat het gaat om grond, die geen eigendom is van de gemeente. Chronos heeft De Sniep gekocht. De bestemming van de grond is horeca. Als een projectontwikkelaar een plan indient moet de gemeente nagaan of dit plan mogelijk is en een omgevingsvergunning af gegeven kan worden. Er moeten goede argumenten zijn om een omgevingsvergunning te weigeren.
Er zijn nog geen kaders vastgesteld waaraan dit initiatief kan worden getoetst. Het samenspraakproject start nu met het opstellen van randvoorwaarden voor woningbouwontwikkeling op locatie De Sniep. Deze randvoorwaarden zullen gebruikt worden bij de beoordeling van de huidige of een nieuwe aangevraagde omgevingsvergunning. Deze randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen, de schaduwwerking, de aansluiting op het Binnenpark en het omliggende gebied, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen. De participatie gebeurt op buurt- en wijkniveau.

 

Klankbordgroep

Na het algemene deel van de bijeenkomst met sprekers, konden de aanwezigen in kleinere groepen aan tafels verder praten. Het is de bedoeling dat per tafel thema’s worden geïnventariseerd, die van belang zijn. Zoals de hoogte, het verkeer, de leefbaarheid enz. Per thema worden randvoorwaarden, wat wel en niet wenselijk is, aangegeven.

Uit alle betrokkenen zal een klankbordgroep worden geselecteerd, die de oogst van thema's en randvoorwaarden in een aantal sessies gaat uitwerken. Ook de projectontwikkelaar zal aan de klankbordgroep deelnemen. De resultaten zullen worden teruggekoppeld aan alle betrokkenen in een tweede bijeenkomst in december. In februari zal nog een derde bijeenkomst volgen. Ook Chronos zal de plannen aanpassen. Met de randvoorwaarden kan vervolgens de omgevingsvergunning van Chronos straks worden getoetst. Verwacht wordt dat dit niet eerder dan in de tweede helft van 2022 zal plaatsvinden.

Tekst: Peter Vergers en Rita Soutendijk
Foto's: Actiegroep Monoliet

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-