20200930Burgmeester zm 12“Dit is iets waar ik als burgemeester absoluut niet voor sta”, zo begon burgemeester Michel Bezuijen het debat over de undercover acties bij Zoetermeerse moskeeën. De burgemeester en het college willen er alles aan doen om het vertrouwen met de moskeebesturen weer te herstellen.

De raad sprak in een extra raadsvergadering over het onderzoek naar islamitische organisaties in de stad, dat in 2017 uitgevoerd is. Burgemeester Bezuijen was toen nog geen burgemeester van Zoetermeer en hoorde pas van het onderzoek toen hij dit in het NRC artikel las, zo vertelde hij de raad. Bezuijen heeft een onderzoek laten instellen om te achterhalen wat er precies gebeurd is in die tijd. De vragen die gesteld zijn door de gemeenteraad en de betrokken organisaties zullen in dit onderzoek meegenomen worden.


Open en transparant

Bezuijen: “Ik heb zaterdag, samen met wethouder Ter Laak, gesproken met de moskeebesturen. Deze emoties raken mij ook. Wij zullen er alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen en daarin investeren.” Bezuijen wil als burgemeester open en transparant zijn en samen met de betrokken instellingen werken aan dit vertrouwen.
Bezuijen: “Ik wil als burgemeester aangeven dat de gerapporteerde gebruikte methoden niet past bij de bestuurscultuur die ik als burgemeester voorsta: open en transparant.”


Bevoegdheid burgemeester

Het onderzoek van het NTA is uitgevoerd vanuit de portefeuille van burgemeester Aptroot, zonder collegebesluit. Een burgemeester heeft deze bevoegdheid in het kader van openbare orde en veiligheid.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat voor onderzoek er precies is gedaan en op welke manier. Het bedrijf, NTA, dat het onderzoek verrichtte, geeft zelf aan dat zij binnen de wettelijke regels hebben gehandeld. Bezuijen: “Wij betwijfelen of deze methode volgens de wet is gebruikt zoals het bedrijf zegt. Onderzoek moet dit verder uitwijzen.”
Het onderzoek, een krachtenveldanalyse van lokale moslimgemeenschappen, heeft in ieder geval niet geleid tot een verandering in beleid, aldus Bezuijen. De krachtenveldanalyse van NTA is medio 2018 aan de gemeente Zoetermeer opgeleverd.


Slaapkamer opengesteld

Shamier Madhar, voorzitter van het ILOZ, sprak de raad toe tijdens de vergadering. Het ILOZ is mediator tussen de moskeebesturen en de gemeente en verenigt alle geloofsovertuigingen in Zoetermeer. Madhar: “Wij hebben niet onze woonkamer, maar onze slaapkamer geopend in de samenwerking met de gemeente. Maar alsnog waren wij geen betrouwbare partner, maar moesten gescreend worden. Dat is heel pijnlijk.”
De moskeebesturen hebben in 2017, toen het onderzoek heimelijk plaatsvond, veel direct contact gehad met gemeente ambtenaren en politie. Madhar: “Wij zijn ook burgers en willen veel betekenen voor Zoetermeer. We willen juist open staan voor anderen en van elkaar leren. Op dit moment is ons vertrouwen bevroren, maar we zijn bereid om het vertrouwen weer op te bouwen.”

Lees ook: Dit-voelt-als-een-mes-in-je-rug

Diep-geraakt-in-vertrouwen-door-undercoveracties

-advertenties-

-goede doel-