mz zalkerbosIn mei dit jaar vroeg de gemeente bij het Volkshuisvestingsfonds geld aan voor de wijk Meerzicht. De aanvraag van de gemeente voor de Bossenbuurt sloot aan bij de voorwaarden van het fonds, maar de gemeente krijgt geen subsidie.


De plannen voor Meerzicht sloten aan bij de gestelde voorwaarden van het Volkshuisvestingsfonds, namelijk het verbeteren van de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in kwetsbare gebieden. Het gaat bijvoorbeeld om de verbeteringen door ingrijpende verbouwingen, het opknappen van de openbare ruimte of vervanging van bestaande woningen door nieuwe woningen. De aanvraag had betrekking op de renovatie en verduurzaming van vier hoogbouwflats in de Bossenbuurt, en een investering in het omliggend openbaar gebied.

Het beschikbare budget van het fonds was ruim twee keer overtekend. Op basis van de beoordelingscriteria scoorden andere plannen van andere gemeenten hoger en werden beter beoordeeld. Er is door het Volkshuisvestingsfonds prioriteit gegeven aan de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s. De gemeente Zoetermeer behoorde niet tot een prioritair gebied.

Foto: de flat Zalkerbos in de Bossenbuurt in Meerzicht

-advertenties-

-goede doel-