IMG 7992Tijdens een interactieve online netwerkbijeenkomst, georganiseerd op woensdagmiddag 7 april voor de leden van de eigen businessclub, is Charlie Aptroot gepresenteerd als de nieuwe voorzitter van Netwerk Zoetermeer. Oud-burgemeester Aptroot volgt hiermee Anke van As en Benita van Wegen op.

Zij stonden beiden, als gevolg van de fusie tussen Floravontuur Promotie Zoetermeer en ondernemersvereniging RVOZ, sinds 1 januari van dit jaar aan het roer van de stichting. Met het aantreden van Aptroot als voorzitter doen de oud-voorzitters een stapje terug op bestuurlijk niveau, maar zij dragen het voorzitterschap uiteraard met warme hand over aan de nieuwe preses.
Charlie Aptroot gaat per direct met volle energie van start. “Netwerk Zoetermeer heeft zichzelf met de fusie een aantal ambitieuze doelen gesteld, zowel op het vlak van het ondernemersklimaat als op het vlak van verbinden”, zegt Aptroot. “Het lijkt mij een mooi vooruitzicht om de businessclub de komende periode verder te zien groeien, iets waar ik met plezier aan meewerk. Daarnaast denk ik graag mee met het bestuur en het kantoor over het vernieuwde beleid van Netwerk Zoetermeer. Hierin staat als vanouds de binding tussen het bedrijfsleven en de andere sectoren in de stad centraal.”

 

Bovenaan het lijstje

De keuze voor Aptroot als nieuwe voorzitter lijkt in eerste instantie verrassend, momenteel is hij nog waarnemend burgemeester van Voorschoten. Anke van As, sinds 2018 voorzitter van Floravontuur, licht toe dat het tegelijkertijd een best logische keuze betreft: “Als burgemeester van Zoetermeer was Charlie Aptroot altijd al heel betrokken bij zowel de businessclub van Floravontuur als bij de ondernemersvereniging van de RVOZ. En die betrokkenheid ging veel verder dan het regelmatig bezoeken van de bijeenkomsten. Hij heeft zich altijd al sterk gemaakt voor een goed georganiseerd ondernemerslandschap.” Benita van Wegen, oud-voorzitter van de RVOZ vult aan: “De ondernemers in onze stad dragen in belangrijke mate bij aan enerzijds de aantrekkelijkheid van Zoetermeer als woonstad, maar anderzijds met name aan het ondernemers- en vestigingsklimaat. Charlie Aptroot heeft dit als burgemeester steeds benadrukt en zet zich graag in voor een goed vertegenwoordigd bedrijfsleven.”

-advertenties-

-goede doel-