volle Afvalbak 1De gemeenteraad was het er tijdens de online vergadering van 6 april in meerderheid over eens om het referendum over het afvalbeleid samen met de gemeenteraadsverkiezingen te houden, in maart volgend jaar. Een amendement van D66, CDA en GroenLinks om het referendum eerder te houden, haalde het niet.

Het voorstel van het college was om het referendum tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen te houden, op 16 maart 2022. Op deze manier zou het referendum zo'n 3 ton kosten, maar een apart referendum is nog een paar ton duurder. Gernand Ekkelenkamp (D66) pleitte in de raad nog voor het versnellen van deze termijn, hij wil het liefst al een referendum houden in november dit jaar. Het referendum apart organiseren kost meer geld, maar kan ook bezuinigingen opleveren als het referendum vóór het beleidsvoorstel zou zijn. De voorgestelde bezuinigingen in het afvalbeleid kunnen dan sneller ingevoerd worden.

Het houden van het referendum tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen biedt echter ook voordelen. Zo is de verwachte opkomst dan hoger, omdat mensen dan toch al naar de stembus gaan om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. Uitstellen tot maart biedt ook meer tijd om het referendum goed voor te bereiden en is een stuk goedkoper. 

De gemeenteraad heeft tijdens de online vergadering wel gestemd over het ingediende amendement, maar het besluit over het referendum verloopt per briefstemming. De officiële uitslag hiervan wordt vrijdag verwacht, maar tijdens de vergadering werd al duidelijk dat de gemeenteraad in meerderheid voor zal stemmen.

 

Onderzoek nascheiding

Zodra het referendum officieel wordt toegewezen, wordt er een referendumcommissie gevormd die het referendum gaat organiseren. Zij zullen ook voorstellen doen voor de vragen die op het referendum gesteld worden, de gemeenteraad zal deze vervolgens vaststellen. Volgens wethouder Groeneveld zal de hoofdvraag in ieder geval gaan over het wel of niet invoeren van het afvalbeleid, maar het is ook mogelijk dat er andere vragen zullen zijn, die ingaan op deelpunten van het beleid. Groeneveld: "We hebben in de gemeente geen ervaring met het organiseren van een referendum, dus dat wordt wel even  puzzelen."

Tijdens de raadsvergadering kwam ook de mogelijkheid van een onderzoek naar nascheiding ter sprake. Zo'n onderzoek was inbegrepen in het afvalbeleidsplan, maar dat ligt nu geheel stil. Wethouder Groeneveld: "De raad kan besluiten om het onderzoek wel naar voren te halen, maar het lastige is dat dit het referendum kan beïnvloeden. Dan voeg je namelijk nieuwe informatie toe, terwijl bij het referendum gestemd moet worden over het huidige raadsvoorstel."

 

Update: De uitslag van de briefstemming over het referendum werd bekend op 16 april 2021, de raad stemde met 37 stemmen voor en 2 tegen vóór het houden van het referendum in maart 2022.

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-