gereedschapWethouder Paalvast ziet veel voordelen in het bouwen met hout en hennep, het is duurzaam, maakt sneller bouwen mogelijk en de belasting voor het milieu is minder. Deze manier van bouwen wil het college dan ook vaker gaan inzetten, te beginnen bij de Balijhoeve en flexwoningen aan de Ruimtebaan.

Bouwen met hout en hennepvezels is goed voor het milieu, mits er voor elke gekapte boom een nieuwe wordt geplant. De bouwtijd is in vergelijking met traditionele bouw korter en flexibeler doordat je bouwwerken van deze materialen gemakkelijker in elkaar kunt zetten en uit elkaar kunt halen. De materialen zijn daardoor ook beter geschikt voor hergebruik. De levensduur is minimaal gelijk aan traditionele bouw en hout- en hennepbouw is energiezuiniger door de hoge isolatiewaarden van hout en hennep.

Nadelen zijn er echter ook: de kosten zijn bij deze vorm van bouwen nog hoger, er is kans op rotting en schimmelvorming. De hoge isolatiewaarde is in de winter fijn, maar de binnentemperatuur kan in de zomer flink oplopen. Gebruik vooral het juiste materiaal op de juiste plaats, zo is een gehoorde oproep: beton voor funderingen en liftschachten, maar hout en hennep voor daken, wanden en vloeren.

 

Projecten

Er lopen op dit moment twee concrete projecten voor houtbouw: de uitbreiding van de Stadsboerderij Balijhoeve in Rokkeveen en het Westpunt, naast de natuurtuin, in het Westerpark. Bij andere gemeentelijke woningbouwlocaties wil het college het gebruik van hout en hennep stimuleren. Ook het flexwonen aan de Ruimtebaan in Noordhove zou zich goed lenen voor hout en hennepbouw en/of circulaire bouw. Op dit moment draait de gemeente Zoetermeer mee in een pilot van de provincie Zuid-Holland en de TU Bouwcampus om in Zuid-Holland tot meer en goede vormen van flexwonen/industriële woningbouw te komen, waaronder ook projecten in hout- en hennepbouw.

-advertenties-

-goede doel-