ALL RIGHTS RESERVED.DUPLICATION AND COMMERCIAL EXPLOITATION IN ANY FORM OR WAY FORBIDDEN UNLESS THERE IS WRITTEN PERMISSION BY THE AUTHOR: FOTOFLEX.NL - THE NETHERLANDSWethouder Jakobien Groeneveld, verantwoordelijk voor het Afvalbeleid, is niet bang voor het referendum over het afvalbeleid, maar vindt dit juist een goede ontwikkeling. “Afval is emotie, het is juist goed dat Zoetermeerders zich hierover uitspreken.”

 

Een groep bezorgde inwoners van Zoetermeer wil de gemeenteraad vragen om een referendum over het afvalbeleid. De wethouder bevestigt dat er inmiddels voldoende handtekeningen via DigiD binnen zijn gekomen voor de ‘voorlopige aanvraag Referendum’. Voor de definitieve aanvraag moeten ongeveer 5.000 mensen de aanvraag voor het referendum ondertekenen op de website van de gemeente.

 Nog even nalezen hoe het precies zit met het besluit van de gemeente? Kijk hier: Raad-is-voor-afvalscheiding-thuis

Wat nu verder?

Als het referendum genoeg handtekeningen krijgt en officieel ingediend wordt, dan stopt het beleid onmiddellijk. De gemeente stopt dan met alle voorbereidingen, organiseert het referendum en moet wachten op de uitslag van het referendum. Groeneveld: “We weten nu nog niet wat voor gevolgen dit gaat hebben voor het besluit, dat ligt natuurlijk ook weer aan de vragen die gesteld worden in het referendum. Gaat het om het hele beleid? Of een onderdeel? Dat zal eerst uitgezocht moeten worden.”

Een referendum komt niet vaak voor in een gemeente, het is een hele stap. De organisatie van een referendum is net zo officieel als het organiseren van verkiezingen. Alles moet strikt volgens de regels verlopen en alle inwoners van de stad moeten de kans krijgen om hun stem uit te brengen.
Groeneveld: “Ik vind het bijzonder interessant dat we nu de kans krijgen om aan de bevolking van Zoetermeer te vragen wat zij nu vinden van dit afvalbeleid. Het is toch eigenlijk prachtig dat het kan in Nederland dat de bevolking zich zo kan uitspreken over iets wat hen aangaat.” De inwoners was al eerder gevraagd, in meerdere samenspraakrondes, naar hun mening over het afvalbeleid. Hier kwamen 266 reacties op en de samenspraak is in september 2020 afgerond.

 

Afval= emotie

mulltonnen 3979757 1920“Iedereen heeft te maken met afval, het gaat ook echt iedereen aan. Ik snap dan ook heel goed dat nu het allemaal concreet wordt er mensen gaan reageren. Het gaat vaak pas leven bij mensen als er eenmaal echt een besluit is genomen. Dit maakt mensen heel betrokken.” De wethouder is wel heel blij dat de aandacht voor het afvalbeleid mensen bewust laat nadenken over het probleem. “Het staat in ieder geval op de agenda, het is alleen maar goed als mensen zich bewust worden van hun afval en gaan nadenken hoe dit misschien anders kan. Ik hoor wel van iedereen dat we er in ieder geval iets mee moeten, zoals het nu gaat kan het niet blijven.”

 

100% achter het besluit

“Ik sta nog steeds voor de volle 100% achter het besluit”, aldus Jakobien Groeneveld. “Nare reacties raken mij natuurlijk wel, we zijn er al jaren zó hard mee bezig om dit goed te regelen! Gelukkig krijg ik ook veel positieve reacties, het is niet alleen maar negatief.”
De wethouder kreeg al bij het begin van deze collegeperiode, in 2018, de opdracht mee om te zorgen voor een nieuw afvalbeleid. Dit viel precies in de tijd dat het college ook met heel veel bezuinigingen moest komen. “Maar”, zo zegt Groeneveld stellig, “het vernieuwde afvalbeleid is geen bezuiniging, maar juist een besparing! Als we dit goed doen gaat het geld opleveren, voor de burgers én voor de gemeente.”

 

Misverstanden uit de weg ruimen

Wethouder Groeneveld denkt dat veel van de zorgen van inwoners berusten op misverstanden. Een aantal misverstanden kan de wethouder meteen opruimen.


playmobil 771313 1920- Het afval wordt minder vaak opgehaald.
“Dit klopt niet, het afval wordt even vaak opgehaald als nu. N u wordt het restafval 2 keer per maand opgehaald, in de nieuwe situatie is dat 1 maal restafval en 1 maal plastic afval. Dus in totaal evenveel.”


- De container voor plastic afval is te klein, daar past het plastic van een hele maand niet in.
“In de huidige situatie wordt de grijze container twee keer per maand geleegd. Je krijgt nu twee containers en de plastic container heeft dezelfde maat als de grijze bak. Als je afval van 2 weken in de grijze bak past, dan past het plastic afval dus ook in de plastic container. Mensen kunnen daarbij altijd een extra bak aanvragen, op dit moment kost dat eenmalig €118,87.”


- Ik wil geen extra bak in de tuin
“Als mensen geen extra bak willen, dan kunnen zij deze weer inleveren en hun plastic gewoon bij de milieu eilanden inleveren zoals ze gewend zijn. Ze worden alleen wel aan iedereen geleverd omdat dat wat organisatie betreft makkelijker is.”


- Ik heb heel veel afval, door luiers of medisch afval.
“Medisch afval wordt nu al apart opgehaald, dat blijft zo. Voor jonge gezinnen met veel luiers zijn we nog verschillende oplossingen aan het onderzoeken. Ze kunnen natuurlijk een extra bak aanvragen, maar wellicht is het ook mogelijk om luiers in te zamelen via speciale bakken bij bijvoorbeeld de kinderopvang, dit werkt in veel andere gemeenten heel goed.”


- De milieu eilanden zullen verdwijnen.
“Nee hoor, de milieu eilanden die er nu zijn in Zoetermeer zullen zeker blijven! Deze zijn natuurlijk nog steeds nodig voor papier, glas en kleding, want alleen het plastic afval zal extra aan huis worden opgehaald.”


- De hele stad ligt straks vol met zwerfafval.
“Ik snap de angst, maar dit is nooit aangetoond. Wel is het zo dat het eerste half jaar na een verandering moeilijk zijn, mensen moeten dan wennen en hun gedrag aanpassen. Daarom hebben we ook extra geld ingeruimd voor afvalcoaches die mensen gaan helpen bij het scheiden van hun afval en wordt er meer opgeruimd. Dit is in Zoetermeer ook heel gemakkelijk te regelen omdat wij onze eigen vuilniswagens en opruimdienst hebben. Wij zijn niet afhankelijk van een externe dienst die misschien geen tijd heeft.


- Grofvuil wordt niet meer aan huis opgehaald.
“Mensen kunnen nog steeds een afspraak maken met de gemeente om hun grofvuil op te laten halen, alleen dit is straks niet meer gratis. Het gaat ongeveer 40 euro kosten om grofvuil te laten ophalen. Mensen met een minimum inkomen, die geen mogelijkheid hebben om het grofvuil zelf weg te brengen, krijgen steun van de gemeente.”


- Het wordt vast allemaal weer duurder!
“Bij niets doen wordt het in ieder geval duurder! De afvalstoffenheffing vanuit het Rijk voor het verbranden van restafval is enorm gestegen en stijgt nog steeds om het afval scheiden te stimuleren. Door deze maatregelen proberen we juist te besparen op de uitgaven voor afval.”


- Nascheiding is toch veel goedkoper?
“De meningen zijn hier sterk over verdeeld. In februari start het onderzoek naar nascheiding, vóórdat we in het najaar van 2021 een definitief besluit nemen over het apart inzamelen van plastic bij hoogbouw moet dit onderzoek afgerond zijn. Maar nascheiding betekent alleen maar dat het plastic afval achteraf uit het restafval gehaald wordt, gft, papier en kleding moet dan nog steeds door de inwoners zelf gescheiden worden.”

Tot slot geeft de wethouder aan: “We moeten het gewoon gaan proberen. Je kan het later altijd bijsturen als er iets niet blijkt te lopen, maar je moet ergens beginnen. Wij staan volledig achter dit besluit, we hopen dat de inwoners het een kans willen geven!”

Tekst: Rita Soutendijk

Lees ook: 

Zoetermeerders-willen-afval-referendum

Reacties-op-afvalbeleidsplan-2021

Zoetermeer-haalt-uit-afval-alles-wat-erin-zit

-advertenties-

-goede doel-