De gemeenteraad wil in ruime meerderheid – 27 tegen 11 stemmen - dat Zoetermeerders thuis beter het afval gaan scheiden. Zo blijkt uit de donderdag 17 december 2020 bekend gemaakte uitslag van de schriftelijke stemming over het raadsvoorstel Afval- en Grondstoffenbeleidsplan 2021.

Diftar 2Alle vijf partijen met een vertegenwoordiging in het college van B&W stemden vóór, alle acht overige fracties stemden tegen. De vijf collegepartijen in Zoetermeer zijn: VVD, Lijst Hilbrand Nawijn (LHN), D66, GroenLinks en het CDA.
Het besluit houdt onder meer in dat - om te beginnen - alle laagbouwbewoners een aparte, oranje vuilnisbak krijgen voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). De gemeentelijke vuilnisdienst gaat die één keer per maand legen. Hetzelfde geldt voor de grijze bak met restafval. Het afvalschema wordt dan: week 1 groente-, fruit- en tuinafval (GFT), week 2 PBD, week 3 GFT, week 4 restafval.
Daarnaast stopt de gemeente Zoetermeer per maart 2021 met het gratis ophalen van grofvuil. Hiervoor zijn er straks twee mogelijkheden: zelf brengen naar het afvaldepot of een afhaalafspraak maken tegen betaling van € 42,- per 2 m³ grofvuil. Huishoudens met weinig inkomen die in het bezit zijn van een Zoetermeerpas krijgen korting.
Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de gemeente de hele rekenmethodiek van de afvalstoffenheffing en gaat Zoetermeer over op gedifferentieerde tarieven, afhankelijk van de hoeveelheden, de zogeheten Diftar.

 

Milieu

Hoofddoel van een en ander is vooral het terugdringen van de grote hoeveelheden onbruikbaar, niet recyclebaar restafval. Dit is niet alleen in het belang van het milieu maar ook van de gemeentelijke portemonnee. Het voorkómen van restafval en het stimuleren van afvalscheiding moet verspilling van grondstoffen tegengaan en CO2-uitstoot verminderen, zo staat in een toelichting bij het raadsvoorstel.

Dit speelt overigens in het hele land. Maar met 217 kg restafval per jaar (stand 2018) scoort de Zoetermeerder vrij slecht. Het gemiddelde ligt in vergelijkbare gemeenten maar liefst ruim 50 kg per jaar lager.

 

Nog niet voor hoogbouw

Het slotdebat van de volksvertegenwoordiging hierover heeft plaatsgehad in een ruim zes uur durende raadsvergadering via beeldschermen op maandag 14 december 2020. Dat heeft enkele wijzigingen tot gevolg gehad in het door wethouder Jakobien Groeneveld (GroenLinks; onder meer verantwoordelijk voor afval en luchtkwaliteit) verdedigde voorstel.

Zo heeft de Raad bepaald, dat mensen die de oranje PBD-bak niet wensen, deze snel na uitlevering weer kunnen laten ophalen. Verder laat de gemeente het drie-bakken-systeem voorlopig nog niet gelden voor de hoogbouw in Zoetermeer. Wat dit betreft is vastgelegd, dat de aanleg van ondergrondse PBD-containers wel mag worden voorbereid. Maar dat met de uitvoering moet worden gewacht tot zeker najaar 2021. Daarvoor is dan een afzonderlijk raadsbesluit nodig dat moet zijn gebaseerd op een ‘onafhankelijk onderzoek naar bronscheiding versus nascheiding’.
Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten dat er een uitgebreide informatie- en promotiecampagne moet komen om het nieuwe afvalbeleid onder de aandacht te brengen van de Zoetermeerders. Vastgelegd was al dat er een team van afvalcoaches komt ter verbetering van het ‘afvalgedrag’ van Zoetermeerders.


Tenslotte heeft de Raad met ruime meerderheid in vier moties enkele dringende verzoeken aan het college overgebracht:

  • speciale aandacht in de campagne voor jongeren, zo mogelijk in samenwerking met scholen en sportclubs (31 tegen 7 stemmen);
  • bij de toekomstige tarifering mogelijkheden scheppen voor tegemoetkoming aan ouderen, die als regel weinig afval hebben (33-5);
  • een overgangsperiode te onderscheiden waarin de restafvalbak toch nog eens in de twee in plaats van in de vier weken wordt geleegd (33-5);
  • een speciale regeling te ontwerpen voor het afval van babyluiers (32-6).

Tekst: Raymond Timmermans

Zie verder ook https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/politiek/19855-beslissing-over-afvalbeleid-in-zoetermeer.

-advertenties-

-goede doel-