Foto afvalbak PvdANa het raadsbesluit op 14 december over het afvalbeleid zijn veel Zoetermeerders wakker geschrokken, zij willen een referendum over het beleid. Zoetermeerder Dani Scheffer wist met een online petitie binnen korte tijd ruim 5000 handtekeningen op te halen, maar moet nu opnieuw beginnen.

De gemeente liet weten dat een online petitie niet de officiële weg is om een referendum aan te vragen. Dit moet via de website van de gemeente, waarbij ingelogd wordt met DigiD zodat zeker is dat de reacties ook van stemgerechtigde inwoners van Zoetermeer komen. Eigenlijk moet het verzoek om een referendum binnen 2 weken na openbare kennisgeving van het besluit van de gemeenteraad, maar de gemeente heeft Dani wat extra tijd gegeven, tot 7 januari 2021. Dani: "Het was natuurlijk niet mijn bedoeling om mensen eerst deze petitie te laten tekenen en daarna nog eens het officiële formulier. Maar pas toen ik de petitie had opgestart, hoorde ik onder andere van politieke partijen wat de officiële weg is voor zo'n referendum."

 

Het nieuwe afvalbeleid

Het besluit houdt onder meer in dat - om te beginnen - alle laagbouwbewoners een aparte, oranje vuilnisbak krijgen voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). De gemeentelijke vuilnisdienst gaat die één keer per maand legen. Hetzelfde geldt voor de grijze bak met restafval. Het afvalschema wordt dan: week 1 groente-, fruit- en tuinafval (GFT), week 2 PBD, week 3 GFT, week 4 restafval.
Dat betekent dat de grijze bak in de toekomst maar 1 keer per 4 weken wordt geleegd. Vooral mensen met extra afval, zoals medisch afval of luiers verwachten in de problemen te komen. Ook zijn Zoetermeerders bang dat mensen hun afval wellicht gaan dumpen, of in algemene afvalscheidingsbakken bij winkelcentra e.d. weggooien. Ook willen sommige mensen geen extra bak in hun tuin.
Vanaf 2023 wil de gemeente gaan overstappen naar Diftar, wat betekent dat mensen gaan betalen per keer dat ze restafval aanbieden. Daarnaast stopt de gemeente Zoetermeer per maart 2021 met het gratis ophalen van grofvuil. Hiervoor zijn er straks twee mogelijkheden: zelf brengen naar het afvaldepot of een afhaalafspraak maken tegen betaling van € 42,- per 2 m³ grofvuil.

 

Stem uitbrengen Afval referendum

Ga naar: https://www.zoetermeer.nl/form/referendum-inleidend-verzoek/referendum-0
Log in met uw DigiD.
Daarna komt u bij het formulier 'BESLUIT'.
Vul in bij 'over welk besluit van de raad dient u een verzoek tot referendum in?': Raadbesluit afval en grondstoffenbeleidsplan 2021
Vul in bij 'Datum besluit': 14 - 12 - 2020

 

Referendum

Binnen 2 weken na een raadsbesluit (maar voor het afvalbeleid is deze termijn nu verlengd) kan een verzoek tot het houden van een referendum worden gedaan. Voor de voorlopige referendumaanvraag is het nodig dat 300 tot 350 kiesgerechtigde inwoners van de stad het referendum ondersteunen, het precieze aantal is afhankelijk van het aantal kiesgerechtigde inwoners op het moment van indienen. Na de voorlopige aanvraag zijn er ongeveer 5000 handtekeningen nodig voor de definitieve aanvraag.
Het verzoek kan ingediend worden via de gemeentelijke website. Normaal kan dit ook via een formulier bij de gemeente, maar dit is nu door de coronacrisis niet mogelijk.

Met het indienen van het verzoek ben je er echter nog niet. Als het gemeentebestuur na het verzoek besluit over te gaan tot een referendum dan moet meer dan 30% van het aantal kiesgerechtigden hieraan deelnemen voor een geldige uitslag. In Zoetermeer gaat het dan om zo'n 30.000 stemgerechtigde Zoetermeerders. Om het besluit van de gemeenteraad terug te draaien is een meerderheid nodig van de uitgebrachte referendumstemmen en dus op zijn minst een aanhang van meer dan 15.000 kiezers. Het komt dan ook niet vaak voor dat een lokaal referendum wordt gehouden, de laatste keer in Zoetermeer was, voor zover wij konden vinden, in 1979 over de instelling van wijkraden.

 

Lees ook onze eerdere artikelen over dit besluit:

Beslissing-over-afvalbeleid-in-Zoetermeer

 Raad-is-voor-afvalscheiding-thuis

Afvalscheiding-houdt-burgers-bezig

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-