ontwerp Letterbeeld Gymworld copyZoetermeer heeft meer dan 150 kunstwerken in de openbare ruimte. Je loopt er vast wel eens onbewust langs, zonder je te realiseren wat het is. In onze  serie ‘Kunst in Zoetermeer’ brengen we bekende en onbekende kunstwerken in beeld. Deze week het kunstwerk Letterbeeld.

Gymworld is een jaar geleden, in juli 2020 opgeleverd en werd na de zomer van 2020 in gebruik genomen. Het kunstwerk Letterbeeld werd in februari 2021 geplaatst.

 

Het ontwerp bestaat uit 3 drie grijze, zwevende elementen waarin met letters de naam Gymworld wordt gevormd. Het werk heeft een totale afmeting van 14x4x2,5 meter. Het kunstwerk staat links naast de trap van de hoofdingang, gedeeltelijk onder het gebouw. De letters zijn op zo’n manier in het kunstwerk verwerkt dat het op straatniveau niet duidelijk is dat het om letters gaat, ze zijn als het ware verhuld. Op het moment dat je van bovenaan de trap naar beneden kijkt, word je verrast door het kunstwerk dat dan duidelijk het woord Gymworld vormt.

In het voorste element wordt de letter G van binnenuit verlicht met een steeds andere kleur. De letter L heeft een bolle vorm gekregen, zodat de freerunners een mooie afzet hebben. Het zwevende effect wordt bereikt door het kunstwerk op 15 cm hoge pootjes te zetten. Het geheel krijgt een betonlook zonder daadwerkelijk van beton gemaakt te zijn. Er is gewerkt met lichtere materialen zoals EPS, glasvezel en Acrylic One; een milieuvriendelijk product dat lijkt op polyester, maar niet brandbaar is.

 20210225 23447  20210225 23450

 

Michiel Kluiters heeft bij het ontwerp vooral gekeken naar de vorm van het Gymworld gebouw. “Ik heb er bewust voor gekozen om mee te gaan met de bijna futuristische vormen ervan. Concurreren met het gebouw wilde ik voorkomen. Verder moet het kunstwerk oproepen om er meer mee te doen dan alleen ernaar te kijken. Het samenspel van vormen, ritme, maten en bewegingen vormde het kunstwerk waarbij sommige letters iets bijzonders hebben meegekregen”, legt de kunstenaar uit. Michiel: "Ik heb me bij het ontwerpen laten inspireren door de vier takken van sport die hier worden beoefend. Hoe deze sporten omgaan met ruimte en gebruikmaken van attributen. Ik ben goed gaan kijken naar de vormentaal, het ritme, maatverhoudingen, bewegingen en afstanden. Ook heb ik gekeken hoe het ontwerp straks in de omgeving zal passen. Zo heb ik bijvoorbeeld de hoge elementen zoveel mogelijk in de achterste delen verwerkt zodat je vanaf de voorkant de verschillende niveaus goed kan overzien. In het middelste element met de letter W heb ik een erepodium verwerkt."

Het kunstwerk moet een functionele ontmoetingsplek gaan worden. De losse elementen vormen samen ook een oefenomgeving voor freerunning en nodigen uit om op te klimmen, springen en zitten.

Michiel kreeg de opdracht van de kunstprojectgroep van de gemeente. Uit alle inzendingen kozen zij 3 kunstenaars die hun ontwerp mochten presenteren. De kunstprojectgroep, bestaande uit omwonenden, gemeente en sporters, kozen unaniem zijn werk. Het definitieve ontwerp kwam tot stand door nauwe samenwerking met de groep freerunners, die het werk intensief zullen gebruiken.

 

 20210225 23462  20210225 23464

 

 

IMG 9749Michiel Kluiters

Michiel Kluiters  (Amsterdam, 1971 ) geniet in Nederland bekendheid met zijn vrije werk waarin hij architectonische constructies op een verrassende manier presenteert. Zijn werk is in de loop van de tijd verbreed, de manier van werken en artistieke focus zijn hetzelfde gebleven. En dat is op een gestuurde, geregisseerde manier de toeschouwer voor even meevoeren in een proces van kijken, denken en ervaren. Enkele bekende werken van zijn hand zijn: Novo Sion (Rijswijk), Monster van Nes (Schagen) en Wereldplek (Groningen).

 

-advertenties-

-goede doel-