kerk de doortochtZoetermeer kent unieke architectuur waar de meeste mensen onwetend langslopen. In de serie ‘Het gebouw van de maand’ laat Architectuur Punt Zoetermeer verschillende bijzondere gebouwen zien. Deze maand de sobere wijkkerk De Doortocht aan de Hekbootkade 60.

De Doortocht ligt aan een tocht, een ontwateringssloot, in De Leyens. Het kerkgebouw is in 1975 door architectenbureau J.F. van Vliet en Ph. Herpertz ontworpen. De inwijding van wijkkerk De Doortocht vond plaats op 14 december 1975. Dit architectenbureau uit Leidschendam heeft ook vrijstaande woningen ontworpen in de groeistad Zoetermeer en in 1973 een vrijwel identiek kerkgebouw in een nieuwe wijk te Leidschendam.

 

Toepasselijke naam

interieur kerk doortochtNaarmate het aantal inwoners in de groeikern Zoetermeer toenam werd de behoefte aan meer ruimte voor Rooms-Katholieke kerkgangers urgenter. De Doortocht is gebouwd net ten zuiden van boerderij Beekhoeve die in de jaren zeventig gesloopt is voor de bouw van de wijk De Leyens. De tocht waaraan de boerderij lag is nog wel aanwezig en loopt door langs De Doortocht. De naam De Doortocht verwijst naar de beschrijving van de kerk als ‘Gods volk onderweg’ in het Tweede Vaticaans Concilie, maar ook naar deze tocht. De kerk is onderdeel van de Heilige Nicolaasparochie en is haar eerste wijkkerk. Later zijn er nog drie wijkkerken gebouwd.

Het ontwerp van de kerk is sober. Het rechthoekige gebouw ligt parallel aan de Broekweg en is opgetrokken uit gemetselde grindbetonnen stenen en voorzien van een plat dak. De lichtstroken in de verhoogde middenpartij van het dak zorgen voor licht in het midden van de kerkruimte. De zijkanten van de verhoging en een uitgebouwd vlak van de oostgevel zijn voorzien van verticale bruine planken. De naam van de kerk staat op deze oostgevel met daarnaast een groot kruis. De facilitaire ruimtes zijn gesitueerd in de lage uitbouw aan de zuidwestkant, vlak naast de hoofdingang. Rechts van de ingang is een ontvangstruimte en koffiekamer.

 

Eeuwenoude luidklok

klokketoren de doortochtAan de kant van de ingang is een klokkentoren met – heel bijzonder – een eeuwenoude luidklok uit 1768. Het klokje is afkomstig van de schuurkerk van Crooneveen aan de Voorweg. Deze schuilkerk (van buiten een schuur, van binnen een kerk) was vanaf 1685 tot het begin van de negentiende eeuw in gebruik.

Het interieur is georiënteerd op de lange oostzijde waar voor de uitgebouwde nis het altaar is geplaatst. De Doortocht heeft ruimte voor 250 tot 300 personen. De kerk wordt gebruikt voor diensten en uitvaarten en heeft tot 2020 een koor gehad met de naam Het Doortochtkoor. Het Parochiebestuur is van plan om deze en de andere wijkkerken aan de eredienst te onttrekken. Dat betekent dat er geen eucharistievieringen meer kunnen plaatsvinden in de kerk, maar andere activiteiten nog wel.

Het gebouw van de maand is gekozen door ArchitectuurPunt Zoetermeer. Kijk voor meer informatie over architectuur in Zoetermeer en de architectuuragenda op ArchitectuurPuntZoetermeer.nl of op Facebook.

 

Alle afleveringen van 'Gebouw van de Maand' kunt u hier terug vinden: gebouw-van-de-maand

Tekst: Karen Kranen
Foto’s: Karen Kranen en Aat Hoogland (interieur)

Afb.1 De oostgevel van De Doortocht, gezien vanaf de Broekwegkade met direct ervoor de tocht.

Afb.2 De hoofdingang onder de gele luifel. Rechts de luidklok uit 1768.

Afb.3 Het interieur, gezien naar het altaar.

-advertenties-

-goede doel-