151029 Ook konden de leerlingen penalty schieten op Bjorn Hart kopieOp 29 oktober 2015 is het Cruyff Court bij Kentalis in de wijk Meerzicht geopend. Sinds de opening in 2015 is het sportveld goed gebruikt en waren er geen klachten van omwonenden. De laatste jaren klaagden omwonenden echter over ernstige geluidsoverlast.

Het Cruijff Court is eigendom van Kentalis en is met financiële steun van de Cruyff Foundation tot stand gekomen. Kentalis en de Johan Cruyff Foundation hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten zodat de kinderen, jongeren en volwassenen van Kentalis kunnen bewegen. Het Cruyff Court is ook opengesteld voor de kinderen uit de wijk.


Ondanks bemiddelingspogingen en aangedragen oplossingen vanuit de gemeente heeft een inwoner een officieel handhavingsverzoek ingediend. Naar aanleiding van dat verzoek is in opdracht van de gemeente door een onafhankelijke deskundige een rapportage opgesteld. De deskundige heeft geconcludeerd ‘dat een zekere kans op geluidshinder niet is uit te sluiten’. Verder heeft de deskundige een aantal maatregelen voorgesteld om de geluidshinder te verminderen.


Naar aanleiding daarvan was het de bedoeling dat alle betrokken (verzoeker om handhaving, Kentalis en gemeente) in overleg zouden treden om te kijken of er een goede oplossing mogelijk zou zijn. Kentalis heeft echter besloten om het Cruyff Court te verwijderen en om die reden ook de samenwerkingsovereenkomst met de Cruyff Foundation met ingang van 17 april 2020 op te zeggen. Het hekwerk en de ondergrond van het sportveld worden zo snel mogelijk verwijderd.

 

Petitie gestart door omwonenden

Nu duidelijk is dat het veldje gaat verdwijnen, laten ook omwonenden van zich horen, dit het veld juist willen behouden.  Buurtbewoners zijn een petitie gestart om het veldje te behouden. Uit de petitie: "Dit veld heeft meer betekend voor saamhorigheid en gezondheid in de buurt dan elk ander project. Helaas heeft deze gezelligheid ook bij-effecten, sommige buurtbewoners ervaren geluidsoverlast en overlast door ballen die
verdwijnen in sloten of tuinen. Wij eisen dat de gemeente/ Kentalis een oplossing regelen zodat Zoetermeerders kunnen blijven sporten op dit
mooie veld. Daarnaast stellen wij voor dat in een nieuw ontwerp er extra hekken worden toegevoegd rondom het veld. Dit zal iedergeval een deel van de overlast weghalen."

Foto: Opening Cruyff Court in november 2015

-advertenties-

-goede doel-