Nieuwjaarsbijeenkomst Seghwaert 300dpi 0027Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in de wijk Seghwaert vroeg de gemeente aan de inwoners van de wijk welke ideeën zij hadden om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. De bewoners kwamen met veel ideeën, waarvan er komend jaar 5 worden uitgevoerd.

“Bewoners van een wijk weten zelf het beste waar in een buurt of straat behoefte aan is”, zegt wijkwethouder Margreet van Driel, “Ik vind het belangrijk dat inwoners zelf invloed over hun eigen leefomgeving hebben. Daarom wilden wij graag horen welke ideeën er zijn en vanuit de gemeente een bijdrage leveren door een stimuleringsbedrag uit te reiken zodat bewoners ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met hun plannen.

Samen aan de slag

Bewoners die de Nieuwjaarsbijeenkomst bezochten konden hun ideeën kenbaar maken op een groot bord. Andere aanwezige bewoners konden hierop hun stem uitbrengen. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage was dat het plan een bijdrage moet leveren aan leefbaarheid, veiligheid of hulp aan bewoners én dat het samen met buurtbewoners uitgevoerd wordt. De bewoners die deze winnende ideeën hebben aangedragen krijgen ieder een bijdrage van 1000 euro.

 

De vijf meest gekozen ideeën

In totaal zijn er 29 ideeën bedacht en vijf zijn er het meest gekozen. De inwoners gaan aan de slag met: eens per maand een markt/ wijkevenement organiseren, een opfleuractie waar bewoners bloembakken kunnen vullen bij de Hof van Seghwaert, preventieve maatregelen om vuurwerkoverlast rondom de komende jaarwisseling in de Slotenbuurt tegen te gaan, evenementen en activiteiten voor ouders en gezamenlijke schoonmaakacties in de Veldenbuurt. Wijkwethouder Margreet van Driel: “Ik wens iedereen veel succes en kom later dit jaar persoonlijk langs om de uitkomsten te bekijken.”

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

-advertenties-

-goede doel-