PLG022Dit schooljaar is het twintig jaar geleden dat het Alfrink College is gestart met tweetalig vwo. Het Alfrink college organiseerde vrijdag 10 januari een reünie voor oud-leerlingen en oud-collega’s die in het tvwo hebben lesgegeven.

Daarnaast verzorgden een klein aantal ex tvwo leerlingen een lesje op hun oude school.
In de afgelopen twintig jaar hebben heel veel docenten en leerlingen vorm gegeven aan deze bijzondere opleiding op het Alfrink College. Er is in die twintig jaar veel veranderd en ook veel hetzelfde gebleven. Zo worden de lessen nog steeds bij vrijwel alle vakken in het Engels gegeven en doen de leerlingen na zes jaar naast hun 6 vwo opleiding een internationaal IB Engels examen dat wereldwijd heel goed bekend staat.

Binnen de tweetalig vwo-opleiding is ook veel veranderd. De nadruk is naast het Engels ook steeds meer komen te liggen op internationalisering en wereldburgerschap. Begon het Alfrink twintig jaar geleden met een samenwerking met Duitse scholen, inmiddels werkt de school samen met veel meer buitenlandse scholen binnen en buiten Europa.

De Model United Nations Alfrink conferentie, MUNA, waarbij leerlingen samen de Verenigde Naties naspelen en belangrijke zaken die in de wereld van vandaag een rol spelen met elkaar bespreken, is uitgegroeid van een klasproject voor alleen Alfrinkleerlingen naar een jaarlijkse driedaagse internationale conferentie waar scholieren uit landen binnen en buiten Europa aan meedoen. Dit jaar vindt de 15e editie plaats die internationaler is dan ooit, met onder meer een nieuwe school uit Kazachstan.

De veranderingen in de tweetalige opleiding hebben zeker ook te maken met de veranderingen in de wereld in de afgelopen twintig jaar. Zo is de wereld in de afgelopen twintig jaar nog meer geglobaliseerd en is het aantal lessen dat op universiteiten in het Engels wordt gegeven steeds meer toegenomen. Dit is ook te zien aan de belangstelling voor tweetalig onderwijs die in die jaren flink is toegenomen.

Het Alfrink College komt volgend schooljaar aan deze stijgende belangstelling tegemoet door de introductie van tweetalig havo/vwo-brugklassen naast de tweetalig vwo-brugklassen.
Daarnaast is het Alfrink College dit schooljaar toegetreden tot het Unesco scholennetwerk en werkt het Alfrink samen met andere Unescoscholen in het binnen- en buitenland. Er wordt aandacht besteed in het onderwijs aan belangrijke Unesco thema’s zoals wereldburgerschap, mensenrechten en duurzaamheid.

Foto: MUNA in februari 2018

-advertenties-

-goede doel-