Inrichtingsplan Horecaplein DorpsstraatHet horecaplein aan de Dorpsstraat krijgt een opknapbeurt. In overleg met de ondernemers van het plein is een ontwerp vastgesteld: het plein krijgt nieuwe bestrating en meer ruimte voor kleinschalige evenementen.

 

Wethouders Paalvast (Binnenstad) en Iedema (Economie) zijn enthousiast over de plannen: “Het is een gezamenlijke inspanning van bestuur en ondernemers om de Dorpsstraat aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De historische stadskern is een icoon van Zoetermeer en verdient een gezellig centraal horecaplein waar wat te beleven valt.” Het plein heeft geen eigen naam, maar staat in Zoetermeer algemeen bekend als 'plein van de oude Muziekschool'. De grootste horecaondernemer aan het plein is Class by Jovel.

Ondernemers rondom het plein merkten in gesprekken met de gemeente op dat het plein momenteel rommelig oogt door onder andere het milieueiland en de fietsenstallingen. Door deze een nieuwe plek te geven buiten het plein en de bestrating vlakker te leggen, wordt het plein toegankelijker en biedt het ruimte voor kleinschalige evenementen.

In januari 2019 is er een ontwerp met voorlopige terrasverdeling gemaakt. De gemeente stelt nu de projectopdracht vast en in het eerste kwartaal van 2020 start de uitvoeringsfase. De geschatte kosten bedragen 105.000 euro.

Gedurende het hele traject (van schetsontwerp tot definitief ontwerp) zijn de ondernemers van het plein betrokken geweest. Tevens vond er in 2018 een informatieavond plaats waar het ontwerp is toegelicht aan de omgeving. In de uitvoeringsfase wordt de omgeving via huis-aan huis brieven geïnformeerd over de uitvoering.

-advertenties-

-goede doel-