20191016 110021 copyWeet u wat de betekenis is van de straatnaam waar u woont? In Straat in Beeld gaan wij op zoek naar de betekenis achter het blauwe bordje bij u in de straat. Deze week is het de beurt aan de Franklinstraat in de wijk Palenstein, wijk 22.

20191016 110112 bewerkt

Benjamin FranklinDe Franklinstraat ligt in een buurt met 17e en 18e-eeuwse invloedrijke mensen in de wetenschap. Franklinstraat verwijst naar Benjamin Franklin die leefde van 1706 tot 1790 in de VS. Hij was een zeer veelzijdig en zeer actief man en heeft zijn sporen nagelaten in de wetenschap. Daarnaast heeft hij ook blijvende sporen in de politiek nagelaten. Hij werd een van de eerste internationaal bekende Amerikanen.

Jeugd

Franklin’s vader is twee keer getrouwd geweest. Met zijn eerste vrouw kreeg hij tien kinderen en met z’n tweede vrouw zeven. Franklin's moeder was de tweede vrouw en hij was het vijftiende kind van zijn vader. Zijn vader was zeep- en kaarsenmaker en geëmigreerd uit Groot-Brittannië. Omdat de winkel van zijn vader slecht liep werd Franklin op zijn tiende van school gehaald om mee te werken in de winkel. Franklin was hier helemaal niet op zijn plek en werd een jaar later door zijn vader naar zijn negen jaar oudere halfbroer gestuurd. Het was de bedoeling dat Franklin boekdrukker zou worden bij de krant die zijn halfbroer had opgericht. Hier bleek hij absoluut wel op z’n plek te zijn, want het heeft de rest van zijn leven bepaald.

Actief

Benjamin Franklin Schilderij van David Martin 1767Toen Franklin 17 was verliet hij zijn halfbroer om in verschillende drukkerijen te werken. Vanuit één zo’n drukkerij werd hij naar Engeland gezonden. In Engeland leerde hij veel over de boekdrukkunst. Drie jaar later kwam hij terug naar Amerika en opende hier uiteindelijk zelf een boekdrukkerij. Daarbij richtte hij een nieuwsblad op en werd zelf hoofdredacteur. Van het een kwam het ander en hij kwam hierdoor op het idee om een boekuitleen op te starten. Dit idee is uitgewerkt en uitgegroeid tot de eerste Amerikaanse bibliotheek waarvan Franklin dus één van de oprichters was. Hij deed echter veel meer. Hij richtte in de stad waar hij woonde, Philadelphia, ook de brandweer op, een universiteit en een ziekenhuis. Dat ziekenhuis werd het allereerste ziekenhuis van Amerika.

 

Rijk

Uiteindelijk, in 1748, toen Benjamin Franklin 42 was, was hij een rijk man. Werken voor zFranklins Leyden jar experimentijn geld was geen noodzaak meer. Als actieveling ging hij echter niet op zijn lauweren rusten. Hij ging zich toeleggen op zijn grote hobby: de wetenschap en het uitvoeren van experimenten. Dit heeft geleid tot een paar belangrijke uitvindingen zoals de bliksemafleider en de bifocale brillenglazen waarmee je zowel van dichtbij als van veraf goed kunt zien. Hij is ook bezig geweest met elektriciteitsexperimenten. In een verslag noemde hij zijn creatie 'elektrische batterij'. Opvallend genoeg heeft hij nooit patent op zijn uitvindingen aangevraagd, iets wat de meeste uitvinders wel deden. 

 

Politiek

Flickr USCapitol Benjamin FranklinOok ging Benjamin Franklin in deze tijd de politiek in. In 1775 brak de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog uit. Dit was een oorlog tussen Groot-Brittannië en haar dertien koloniën in Noord-Amerika die later de Verenigde Staten zouden vormen. Franklin speelde hierin een belangrijke rol. Hij was een van de opstellers van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Deze verklaring hield de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in. Deze opstellers worden ook wel genoemd de Founding Fathers van Amerika. Ter ere van wat hij voor Amerika betekend heeft, siert zijn hoofd het Amerikaanse 100 dollar bankbiljet.

Usdollar100front

In 1777 werd hij diplomaat in Frankrijk. Hij was hier nauw betrokken bij de sluiting van het Verdrag van Parijs als vertegenwoordiger van Amerika. Dit verdrag gaf de grenzen aan tussen de Britse koloniën in Noord-Amerika en de USA. Uit de Britse koloniën in Noord-Amerika zou later Canada komen.

In 1785 keerde hij terug naar Amerika. In zijn laatste levensjaren heeft hij zich nog ingezet voor de afschaffing van de slavernij.

 

Nageslacht

Franklin heeft drie kinderen gekregen: twee zoons en een dochter. Zijn tweede zoon overleed op vierjarige leeftijd aan de pokken. De overgebleven kinderen zijn beide belangrijke personen geworden. Zijn oudste zoon is ook de politiek ingegaan en heeft net als zijn vader een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van Amerika.

 

Bronnen:

www.wikipedia.org/Engels/Benjamin_Franklin

www.wikipedia.org/Nederlands/Benjamin_Franklin

www.historiek.net/benjamin-franklin-founding-father

www.wikipedia.org/Amerikaanse_Onafhankelijkheidsoorlog

Tekst en foto’s: Shirley Weemeijer

Zie voor een overzicht van alle straten:

Straat in beeld

-advertenties-

-goede doel-