Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Zoetermeer ondertekenden gisteren de strategische samenwerkingsagenda. De overeenkomst moet zorgen voor een betere samenwerking op het gebied van woonkwaliteit, duurzaamheid, milieu en waterkwaliteitsbeheer.

zoetermeer ondertekeningKlimaatverandering, de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, de duizenden woningen gebouwd worden in de Randstad. Allemaal geen eenvoudige opgaven. Om alles in goede banen te leiden, stellen overheden strategische samenwerkingsagenda’s op. Hoogheemraad Jeroen Haan van Rijnland en wethouder Robin Paalvast van Zoetermeer ondertekenden op 6 december zo’n strategische samenwerkingsagenda. Jeroen Haan van het Hoogheemraadschap van Rijnland is blij met de ondertekening. “Doordat wij beter samenwerken kunnen wij meer doen." Ook wethouder Robin Paalvast is tevreden. “Dit is een bevestiging van een goede samenwerking. Gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap vinden elkaar in het werken aan een duurzame en groene leefomgeving, daar ben ik heel blij mee!”

Groene leefomgeving

In de agenda staat hoe nog beter samengewerkt kan worden. Het belangrijkste is het verbeteren van de waterkwaliteit van de Zoetermeerse Plas. Schoon Water betekent dat mensen in en op de plas kunnen zwemmen, varen, surfen en recreëren. Ook willen beide partijen dat mensen het water meer gaan gebruiken en het leuker gaan vinden. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van het vaarwegennetwerk. Het Zoetermeerse water wordt hierbij aangesloten op de waterwegen in de regio.

Maatregelen wateroverlast

Door klimaatverandering is de kans op extreme buien en wateroverlast groter geworden. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat ook in de toekomst het water op een goede manier kan worden opgevangen en afgevoerd. Daarvoor moeten aanpassingen en voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo kan beter om worden gegaan met de gevolgen van klimaatverandering. Rijnland en Zoetermeer werken samen bij het onderzoeken, vaststellen en uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen. Verder wordt nagegaan of het mogelijk is om natuurvriendelijke oevers te realiseren. Dat kan door daar rekening mee te houden bij de herinrichting van projecten.

 

-advertenties-

-goede doel-