kaart bouwlocaties
Aan de gemeenteraad wordt de bouw van in totaal zo’n 400 woningen voorgesteld. Op de locaties Dwarstocht (Oosterheem) en Nutrihage (Dorp) wil het college vooral bouwen voor doorstromers. Op beide locaties komen ongeveer 200 woningen, zowel huur als koop in verschillende prijsklasses.

Dwarstocht

De locatie Dwarstocht is een voormalig bedrijventerrein langs de Oostweg. Op verzoek van de raad is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor woningbouw op deze locatie. Ontwikkelaar ERA Contour komt nu met een voorstel om in het gebied een bijzonder concept tot stand te brengen: ‘altijd op vakantie’. Avontuur, groen en ontmoeten zijn belangrijke elementen. De woningen staan in een autoverkeervrij binnengebied. Parkeren en verkeer spelen zich af buiten de groene omzoming van het gebied. Het plan omvat circa 165 koopwoningen voor gezinnen en 40 startersappartementen in de sociale sector.

Nutrihage

De locatie Nutrihage is al sinds 2004 in beeld voor woningbouw. Nu de raad in september heeft besloten over de ontsluitingsroute van het naastliggende Nutriciaterrein, kan de bouw van woningen eindelijk doorgaan. Ontwikkelaar De Vries en Verburg wil 203 huur- en koopwoningen en appartementen realiseren in verschillende segmenten. Tussen de woningen en Nutricia komt een geluidswal in de vorm van een parklandschap. 

Samenspraak


Voor beide plannen zal de gemeente samenspraakavonden organiseren. Voor Nutrihage ontvangen omwonenden en andere betrokkenen een uitnodiging per brief voor een avond in januari 2018. Voor Dwarstocht zal dit zijn in het eerste kwartaal van 2018.

-advertenties-

-goede doel-